Voer mee campagne

Wat kunnen we organiseren?

Na een bijzondere campagne in 2020 willen we jullie inspireren om weer aan de slag te gaan om een inhoudelijke of fondsenwervende actie ten voordele van Welzijnszorg te organiseren. 

 

Startmomenten 

Tijdens onze fysieke startmomenten en digitale infosessies informeren we jou over de mogelijkheden om je in te zetten voor de nieuwe campagne. 

Bekijk het overzicht van de events en schrijf je in

 

De huidige maatregelen

Deze 6 gouden regels blijven essentieel: 

 1. De hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel.
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht. 
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
 4. de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet in principe een mondmasker dragen.
 5. Het is sterk aanbevolen dat iedereen zijn nauwe contacten beperkt. Onder “nauwe contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker.
 6. het aantal personen dat deelneemt aan welbepaalde activiteiten moet beperkt blijven.

Op deze pagina informeren we je over de laatste updates. 

Tips

Hieronder vind je een leidraad voor alle alternatieven hoe je kan te werk gaan.

Dit zijn enkele algemene tips:

 • Het lokaal bestuur heeft het laatste woord. Vraag toestemming aan je gemeente voor je een actie organiseert.
 • Gebruik bij je uitnodigingen en folders de kleuren en logo's van Welzijnszorg. Deze vind je hier terug.  
 • Deel onze campagneboodschap via jouw kanalen. Zet onze campagne in de kijker en roep op om te steunen. Meer info vind je in onze sociale media-toolkit.

Mogelijke activiteiten en alternatieven

1,7 miljoen mensen in armoedesituaties rekenen op jouw steun. Ga daarom opnieuw de straat op, verkondig onze boodschap en zamel geld in om onze lokale armoedeprojecten te ondersteunen. 

 

Verdeel onze gratis materialen 

Tijdens de campagne van 2020 gingen veel vrijwilligers op pad om campagnefolders, collecteomslagen en affiches te verspreiden. Dit was namelijk één van de acties die volkomen coronaproof kon worden opgezet. En wat bleek? In de regio's waar werd gebust, stegen de inkomsten voor Welzijnszorg gemiddeld 25%! Het is dus zeker de moeite om jouw stapschoenen aan te trekken. 

Bestel jouw campagnemateriaal 

 

Organiseer een soep op de stoep

De klassieker: verkoop zelfgemaakte soep en vraag een vrije bijdrage in ruil voor een dampende beker lekkere soep. Succes gegarandeerd! 

Registreer je soepactie

 

Zet je benen in 

Zet je benen in en zamel geld in voor mensen in armoede.

 • Je kiest zelf je uitdaging: wandel, fiets, loop, dans, zwem…
 • Registreer je actie. Je krijgt van ons een actiepagina en een loopnummer.

Registreer je sportieve inzet 

 • Maak je actie bekend bij vrienden en familie en vraag hen je inzet te steunen met een gift.
 • Zet je beste beentje voor!

 

De armoedewandeling

Organiseer een armoedewandeling in jouw gemeente. Vraag de inhoudelijke voorbereiding aan via wandelingen@welzijnszorg.be, stippel een route uit en maak promotie. 

Extra tip: vraag de deelnemers om zich te laten sponsoren ten voordele van Welzijnszorg via ons zet je benen in-platform

Meer info over de armoedewandeling

 

Een vertoning van de film Rabot

Vertoon de documentaire Rabot online of offline en wij zorgen voor een nabespreking. Meer info vraag je aan via info@welzijnszorg.be.

 

De armoedequiz

Organiseer een armoedequiz in jouw gemeente. Het volledig uitgewerkte pakket kan je aanvragen via info@welzijnszorg.be.

 

De inleefweek

Wil je graag stilstaan bij het thema armoede maar het toch eens anders aanpakken? Dan is de Inleefweek Armoede iets voor jullie! De deelnemers aan een inleefweek gaan de uitdaging aan om 1 week rond te komen met een budget van iemand die in armoede leeft. €60 voor een volwassen persoon en €20 voor een kind. Zo ervaar je aan den lijve hoe het voelt om in armoede te leven.

Meer info over de inleefweek

 

Wees creatief

Organiseer een online boekenclub rond het boek Over het Leven, brei met jouw Welzijnsschakel zoveel mogelijk mutsjes , naai en verkoop mondmaskers, stort (een deel van) het inschrijvingsgeld van je jaarlijkse kerstfeest door aan Welzijnszorg… Jouw eigen actie kan je nu ook registeren. 

Registreer je actie 

 

Heb je nog vragen?

Neem contact op met jouw regiomedewerker.

Contact