Voer mee campagne

Wat kan je organiseren?

Na een bijzondere campagne in 2020 willen we jullie inspireren om weer aan de slag te gaan om een inhoudelijke of fondsenwervende actie ten voordele van Welzijnszorg te organiseren. 
 

De huidige maatregelen 

Het overlegcomité van 28/11/2021 heeft strengere maatregelen uitgevaardigd.

Deze 4 basisregels blijven belangrijk: 

 1. Beperk je contacten of spreek buiten af.
 2. Hou afstand (1,5 meter). 
 3. Draag een mondmasker.
 4. Voorzie een goede ventilatie van binnenruimtes. 

Er is een algemene mondmaskerplicht in publieke binnenruimtes (vanaf 10 jaar). Deze plicht geldt onder andere in publieke gebouwen en gebouwen voor erediensten. In de horeca, schouwburgen, concertzalen, culturele centra, cinema's en bij evenementen voor meer dan 50 personen binnen en 100 personen buiten is het mondmasker in combinatie met een coronapas (covid safe ticket) verplicht. 

Private bijeenkomsten binnen zijn niet toegelaten (tot 19/12). Een private bijeenkomst is “een bijeenkomst waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek”. Er wordt gevraagd om – in het licht van de ernstige epidemiologische toestand in Vlaanderen – de georganiseerde activiteiten binnen (workshops, repetities, bestuursactiviteiten...) stil te leggen tot 19/12. 
(zie https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/maatregelen-cultuur-en-media)
Private bijeenkomsten buiten zijn wel toegelaten.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sporttrainingen en congressen mogen binnen enkel worden georganiseerd voor een zittend publiek van max. 50 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld. Evenementen, met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen mogen buiten worden georganiseerd voor een zittend of staand publiek van max.100 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld. De organisator neemt de passende maatregelen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap. 

Als je acties of evenementen organiseert, blijft het aangeraden om:

 • een COVID-coördinator te hebben (iemand die op de hoogte is van de geldende maatregelen en aanspreekpunt is)
 • een coronadraaiboek op te maken (waarin je de maatregelen die je neemt, verduidelijkt)
 • deelnemers vooraf te informeren over de geldende maatregelen bij je activiteit
 • blijvende aandacht te hebben voor hygienemaatregelen

Tips

Hieronder vind je een leidraad voor alle alternatieven hoe je kan te werk gaan.

Dit zijn enkele algemene tips:

 • Lokale en provinciale overheden kunnen extra maatregelen goedkeuren. Neem vooraf contact op met je lokaal bestuur of kijk op de website van de provincie om dit af te toetsen. 
 • Gebruik bij je uitnodigingen en folders de kleuren en logo's van Welzijnszorg. Deze vind je hier terug.  
 • Deel onze campagneboodschap via jouw kanalen. Zet onze campagne in de kijker en roep op om te steunen. Meer info vind je in onze sociale media-toolkit. Zoek je inspiratie voor jouw lokale pagina's van Kerk & Leven of de parochiale nieuwsbrief, website of sociale media? Dan vind je hier wat inspiratie. 

Mogelijke activiteiten en alternatieven

1,7 miljoen mensen in armoedesituaties rekenen op jouw steun. Ga daarom opnieuw de straat op, verkondig onze boodschap en zamel geld in om onze lokale armoedeprojecten te ondersteunen. 

 

Verdeel onze gratis materialen 

Tijdens de campagne van 2020 gingen veel vrijwilligers op pad om campagnefolders, collecteomslagen en affiches te verspreiden. Dit was namelijk één van de acties die volkomen coronaproof kon worden opgezet. En wat bleek? In de regio's waar werd gebust, stegen de inkomsten voor Welzijnszorg gemiddeld 25%! Het is dus zeker de moeite om jouw stapschoenen aan te trekken. 

Bestel jouw campagnemateriaal 

 

Zet de campagne in de kijker

Maak in je onthaal, wachtzaal, stille ruimte of achteraan in de kerk een sfeervol hoekje rond de campagne. Nodig mensen uit om een campagnefolder te lezen, een gift te doen of zelf een (kleine) affiche thuis op te hangen. 

Nieuw: 4 thema-affiches voor de 4 weken van de advent. Ideaal voor een adventshoek in de kerk.

Bestel jouw campagnemateriaal

 

Organiseer een soep op de stoep

De klassieker: verkoop zelfgemaakte soep en vraag een vrije bijdrage in ruil voor een dampende beker lekkere soep. Succes gegarandeerd! 

Als je een soep op de stoep-actie wil organiseren, moet je rekening houden met de volgende maatregelen: 

 • Is jouw soepactie een publieksactiviteit? Dan moet het horecaprotocol gevolgd worden.
  • Als je actie buiten doorgaat of je werkt met take away (deelnemers drinken hun soep niet ter plaatse op), dan is een coronapas niet nodig. (Wij baseren ons hierbij op deze info van de Vlaamse overheid.)
  • Als je actie binnen doorgaat, betekent dit dat mondmaskers en een coronapas verplicht zijn. De app om de coronapas te scannen kan je hier downloaden.
 • Organiseer je een soepactie voor de leden van je vereniging of organisatie met minder dan 50 personen buiten (private bijeenkomst), dan mag de coronapas niet gevraagd worden. Private bijeenkomsten binnen zijn tot 19/12 niet toegelaten (zie hierboven).

Zie je een soep op de stoep niet zitten? Wees creatief: misschien kan je soep per liter verkopen of is één van de andere acties op deze pagina wel mogelijk. 

Heb je concrete vragen rond jouw soepactie? Neem dan gerust contact op met Lieselot Hemeryck (lieselot.hemeryck@welzijnszorg.be of 0485 91 49 61) of jouw regioverantwoordelijke. Hun contactgegevens vind je hier

Registreer je soepactie

 

Zet je benen in 

Zet je benen in en zamel geld in voor mensen in armoede.

 • Je kiest zelf je uitdaging: wandel, fiets, loop, dans, zwem…
 • Registreer je actie. Je krijgt van ons een actiepagina en een loopnummer.

Registreer je sportieve inzet 

 • Maak je actie bekend bij vrienden en familie en vraag hen je inzet te steunen met een gift.
 • Zet je beste beentje voor!

 

De armoedewandeling

Organiseer een armoedewandeling in jouw gemeente. Vraag de inhoudelijke voorbereiding aan via wandelingen@welzijnszorg.be, stippel een route uit en maak promotie. 

Hou ermee rekening dat als je meer dan 100 mensen deelnemen, dat een mondmasker en coronapas verplicht zijn. 

Extra tip: vraag de deelnemers om zich te laten sponsoren ten voordele van Welzijnszorg via ons zet je benen in-platform

Meer info over de armoedewandeling

 

Een vertoning van de film Rabot

Vertoon de documentaire Rabot online of offline en wij zorgen voor een nabespreking. Meer info vraag je aan via info@welzijnszorg.be.

Hou rekening met de specifieke regels van de locatie waar je de film vertoont (zie bovenaan: de huidige maatregelen). 

 

De armoedequiz

Organiseer een armoedequiz in jouw gemeente. Het volledig uitgewerkte pakket kan je aanvragen via info@welzijnszorg.be.

Hou rekening met de specifieke regels van de locatie waar je de quiz organiseert (zie bovenaan: de huidige maatregelen). 

 

De inleefweek

Wil je graag stilstaan bij het thema armoede maar het toch eens anders aanpakken? Dan is de Inleefweek Armoede iets voor jullie! De deelnemers aan een inleefweek gaan de uitdaging aan om 1 week rond te komen met een budget van iemand die in armoede leeft. €60 voor een volwassen persoon en €20 voor een kind. Zo ervaar je aan den lijve hoe het voelt om in armoede te leven. De inleefweek kan zowel online als offline worden georganiseerd.

Meer info over de inleefweek

 

Wees creatief

Organiseer een online boekenclub rond het boek Over het Leven, brei met jouw Welzijnsschakel zoveel mogelijk mutsjes , naai en verkoop mondmaskers, stort (een deel van) het inschrijvingsgeld van je jaarlijkse kerstfeest door aan Welzijnszorg… Jouw eigen actie kan je nu ook registeren. 

Registreer je actie 

Heb je nog vragen?

Neem contact op met jouw regiomedewerker.

Contact