Solidair sparen met vdk

Open bij vdk een SpaarPlus Rekening. Het volledige spaarbedrag op de deze rekening wordt door vdk bank op een transparante en sociaal-ethische manier herbelegd. Als één van de 5 SpaarPlus Partners ontvangt Welzijnszorg een jaarlijkse gift van vdk. 

Vdk werd in 1926 opgericht binnen de schoot van de christelijke arbeidersbeweging. Naast haar primaire financieel-economische taak meet vdk zich ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol toe.

Oprechte solidariteit met sociaal zwakkeren, fundamenteel respect voor mens en milieu, duurzaam ondernemen.

Het zijn engagementen die expliciet zijn ingeschreven in de mission statement van vdk bank. Kom hieronder te weten wat een SpaarPlus Rekening is.

De SpaarPlus Rekening

Wat is dat?

Dit is een ethische spaarformulie die vdk aanbiedt en aansluit bij de doelstellingen van Welzijnszorg.

Wat houdt dat in?

  • Je krijgt als klant dezelfde intrest als op een klassieke spaarrekening
  • Welzijnszorg ontvangt van vdk jaarlijks een gift.
  • De herbelegging van je spaarcenten gebeurt door vdk volgens specifieke duurzame criteria, en wordt jaarlijks door Forum Ethibel gecertificeerd.

Voor meer informatie over de SpaarPlus Rekening en hoe je Welzijnszorg hiermee steunt, kan je terecht op hun website. 

Hoe kan ik dit opstarten?

Je kan terecht: 

  • in elke vdk-vestiging 
  • of op hun website.
Meer info