Verrassend, vernieuwend, solidair en mobiel wonen

Het project Solidair mobiel wonen werkt, samen met de toekomstige bewoners, aan een alternatieve woonoplossing voor mensen die nu in een onthaalhuis voor thuislozen in Brussel verblijven. Solidair mobiel wonen is een initiatief van Samenlevingsopbouw Brussel in een samenwerking met drie kernpartners: Samenlevingsopbouw Brussel, CAW Brussel, en de K.U. Leuven, faculteit Architectuur.

Ze plannen de bouw van acht modulaire en verplaatsbare woningen en een gemeenschappelijke ruimte op tijdelijk braakliggende terreinen in Brussel. Op het moment dat de terreinen hun definitieve bestemming krijgen, kunnen de woningen verplaatst worden naar een volgende braakliggend terrein.

De gemeenschappelijke ruimte is op twee manieren van groot belang in het project. Eerst en vooral wordt het de ontmoetingsplaats van de acht bewoners. Ze kunnen er samen eten, ontspannen... de woningen zelf zijn immers eerder klein. Daarnaast  zijn de medebewoners hun belangrijkste en eerste netwerk.

Solidair mobiel wonen

Een tweede functie die ze geven aan de collectieve ruimte, is uitwisseling met de buurt.  In elke nieuwe wijk waar ze “neerstrijken” werd een project gestart met de buurt. In dit project gaan ze na hoe de noden van de buurt en die van hun bewoners elkaar kunnen vinden.

Bijvoorbeeld: de eerste vestigingsplaats voor hun project wordt Jette. De kennismaking met de buurt heeft hen geleerd dat de mensen ruimte willen om te tuinieren. In het project zijn er enkele bewoners die graag koken en zelfs horeca-ervaring hebben. Daarom denken ze aan het geven van kookworkshops met zelfgekweekte groenten, maar ook aan leermomenten voor de bewoners die mee kunnen tuinieren…

"De acht toekomstige bewoners verblijven momenteel in  een onthaalhuis voor thuislozen in Brussel. Wat hen in het project aanspreekt, is de eigen rol die ze kunnen spelen om hun leven terug op de rails te krijgen, maar ook het feit dat ze dat niet alleen moeten doen. We hechten dan ook heel veel belang aan een aangename ontmoetingsruimte." Begeleider 

Solidair mobiel wonen

Meer info en contactgegevens