Signaaldag 2020

Op 20 februari brachten we in Brussel heel wat volk op de been. Tijdens de signaaldag 2020 gingen Welzijnsschakelsgroepen, campagneprojecten, partners en relevante actoren in gesprek over de woonproblemen van mensen in een armoedesituatie. 


Het woonspel


Vorig jaar besloot de Samen Tegen Armoede – campagne het thema “wonen” in december 2020 te belichten. De collega’s van Welzijnsschakels vonden vier lokale groepen die zich hierin wilden verdiepen. De Welzijnsschakels van Gent (Kras), Staden (’t Vlammetje), Keerbergen (Komaraf) en Olen ontmoetten elkaar drie keer om “het woonspel” te spelen. 


Met dit woonspel maken ze relevante thema’s binnen de problematiek bespreekbaar én zichtbaar. Welzijnsschakels verzamelde knelpunten en mogelijke oplossingen in een lijvige signalenbundel. Op het overgangsmoment in januari deelden de vier groepen hun ervaringen. 


De signaaldag Wonen 2020


Op 20 februari werden deze signalen meegenomen in een breder gesprek met de vier groepen, Welzijnsschakel Erpe-Mere (Ommekeer), campagneprojecten, en partners die de woonmarkt beïnvloeden. Het belang van zo’n dag, geeft Jetty van Welzijnsschakel Kras weer: “Mensen zijn eigenlijk bang om met hun problemen rond wonen naar buiten te komen. Bang voor de verhuurder, maar ook voor de maatschappij.” 


Campagneprojecten van Welzijnszorg die werken rond wonen waren ook aanwezig: projecten zoals ontmoetingsplaatsen voor dak- en thuislozen, tijdelijke huisvesting, sociaal verhuren en duurzaam wonen. 


“Vandaag was positief, maar ook strijdbaar. Heel veel mensen hebben hun verhalen vanuit hun eigen perspectief verteld, maar tegelijk hebben ook partners antwoorden gegeven. Dit geeft ons het gevoel dat wij dezelfde strijd delen,” zegt Hanne Geukens, coördinator bij Welzijnsschakels. 


Vragen over sociaal huren werden beluisterd door vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH), en van sociale verhuurkantoren (Huurpunt). Over kwaliteit, rechten en plichten van huurder en verhuurder legden we ons oor te luisteren bij de Huurdersbond en een vrederechter. 


Ook Pieter Van Vlaenderen van het Agentschap Wonen was aanwezig: “Vanuit het Agentschap willen wij heel hard inzetten op het sensibiliseren zodat Vlaanderen zich bewust is van de procedure ongeschiktheid en onbewoonbaarheid: hoe werkt die, welke stappen kan je zetten?” Een afgevaardigde van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) diepte hun anti-discriminatiecampagne uit.
 

signaaldag wonen - publiek in dialoog


Naar een campagne wonen 2020


Het woonspel, het overgangsmoment en de signaaldag zelf stellen ons in staat een rijkelijk gevulde campagne te voeren in december 2020. Deze analyse van de wooncrisis aan de basis toont ons de drempels waar mensen in een armoedesituatie tegenaan lopen in hun zoektocht naar een geschikte woning. “Als mensen uit huis gezet worden, dan stellen we vast dat er weinig vangnet is. Ook vanuit de overheid kan hier nog heel wat gebeuren,” zegt Tom Van de Vel van Mondiale Werken – regio Lier.


In onze campagne willen we schot in de zaak te krijgen, en zo het recht op wonen voor iedereen garanderen. 
We bouwen verder op het geleverde werk en gaan opnieuw in gesprek, met andere actoren en wetenschappers. Dit geheel zal het achtergronddossier vormen van de campagne voor 2020. De verhalen zullen ook klinken in ons ander materiaal, voor het onderwijs, voor groepen en verenigingen, en in het inspiratiemateriaal. 


Solidariteit blijft centraal staan


Campagne 2020 sluit aan op onze campagne 2019 – de 50e intussen al. We maakten een statement rond solidariteit: in de samenleving én in de politiek. Want ook de wooncrisis zal maar aangepakt en opgelost kunnen worden door solidariteit. 


Solidariteit tussen mensen: die hun woning openzetten voor anderen, die willen investeren om voor anderen met een laag inkomen een kwaliteitsvolle woning te voorzien, die samen voor hun buurt opkomen. En met een solidaire overheid die er voor zorg dat de middelen van onze belastingen gebruikt worden om voor iedereen het recht op wonen te garanderen.