Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw, Brugge

De vereniging heeft tot doel inzicht te verwerven en vorming te organiseren rond armoede en uitsluiting. Tevens wil zij vormen van solidariteit en samenwerking bevorderen met hen die uitgesloten worden, alsook acties en hulpverlening organiseren. Huiswerk- en studiebegeleiding is een belangrijk onderdeel van hun werking.

Voor de uitwerking van een goede huiswerk- en studiebegeleiding zijn goed digitaal uitgeruste lokalen nodig. Men wil ook mogelijkheden creëren om online contact te verbeteren bij thuiswerk voor de vrijwilligers en de doelgroepen.

Aanbod

  • beschikbaar voor een groepsbezoek bij scholen, parochies en groepen
  • geschreven of mondelinge verhalen van deelnemers, bezoekers of cliënten van de organisatie of het project
WZS INTEGRAAL vzw