A Way Home Leuven

A Way Home is een internationale beweging van lokale en nationale coalities die dak- en thuisloosheid van kwetsbare jongvolwassenen de wereld uit wil helpen. Ook in Leuven wil men meer collectieve impact, versterkend werken en concrete acties realiseren voor deze doelgroep. Verschillende hulpverleningsorganisaties hebben zich hiervoor al geëngageerd. De eigenlijke opstart komt er snel aan! Welzijnszorg ondersteunt zodat de verschillende actiegroepen een startbudget hebben.

Aanbod

  • presentatie tijdens een activiteit

Lees het verhaal van Mind The Gap

A  Way Home Leuven