Onze Kinderen vzw, Roeselare

Gezinsstudio

Vzw Onze Kinderen, Rumbeke, is een erkende organisatie vanuit de Bijzondere Jeugdzorg. Ze begeleiden in een ruime regio (Midden-en Zuid West-Vlaanderen) 186 gezinnen in een problematische opvoedingssituatie zowel ambulant als residentieel met een ploeg van 138 werknemers en een tiental vrijwilligers.

De laatste jaren merken ze in de leefgroepen (van 3 jaar tot 14 jaar) dat de huisvestingsproblematiek bij de ouders een groot probleem vormt om kinderen terug naar huis te laten keren of om gezinscontacten mogelijk te maken. Soms werden kinderen teruggeplaatst omdat de ouders geen gepaste woning hadden.

Het werken met een gezinsstudio zou voor verschillende ouders een voorbereiding zijn op de bezoeken thuis eens een woning beschikbaar is. Het zelfvertrouwen van de ouders wordt vergroot. De hulpverlening krijgt ook samen met de ouders een concreter zicht welke mogelijkheden er nog kunnen versterkt worden. Kinderen en ouders krijgen het fundamenteel recht om gezin te kunnen vormen!

Aanbod

  • beschikbaar voor een groepsbezoek bij scholen, parochies en groepen
  • geschreven of mondelinge verhalen van deelnemers, bezoekers of cliënten van de organisatie of het project

Lees het verhaal van 'Onze Kinderen'

Onze Kinderen vzw Roeselare