KAJ vzw - KAmeleJon, Roeselare

KAmeleJon is een jeugdhuis van KAJ en streeft naar een waardig leven voor elke jongere. Ze dagen jongeren uit hun ideaalbeeld van werk, school, thuis… te concretiseren en zoeken met hen hoe ze dit ideaalbeeld in hun dagelijks leven kunnen bereiken.

Binnen het vormingstraject geven ze verantwoordelijkheid aan de jongeren binnen de werking om hen een deel van de werking te laten uitbouwen of vernieuwen, op basis van hun interesses en die van hun peers. Hiervoor krijgen ze ruimtes ter beschikking op de bovenverdieping van KAmeleJon.

Door het doorlopen van dit vormingstraject met jongeren willen ze inzetten op het ontplooien en verder ontwikkelen van hun kwaliteiten, het vergroten van hun zelfvertrouwen en het zinvol vormgeven van hun vrije tijd. Dit traject geeft jongeren ook de kans om vaardigheden aan te leren of ontwikkelen waar ze anders misschien de kansen niet toe krijgen.

Ze willen ook extra inzetten op de werking met meisjes. 

Aanbod

  • beschikbaar voor een groepsbezoek bij scholen, parochies en groepen
  • geschreven of mondelinge verhalen van deelnemers, bezoekers of cliënten van de organisatie of het project

Lees een interview met Thibaut en Amir van het jeugdhuis

KAJ vzw - KAMeleJon Roeselare