Bij ons Thuis

Deze vrijwilligersvereniging staat vluchtelingen bij door een onvoorwaardelijke buddy te zijn, een adviseur, een oma of een troostende schouder én hen een thuis (in Langdorp) aan te bieden. De vzw vult de gaatjes op in de zorg die er al bestaat. Recent hebben ze een vluchtelingenhuis in Aarschot in gebruik genomen. Hier willen ze de veranda, het zgn. Pomphuis, omvormen tot een opleidings – en ontmoetingsruimte. Welzijnszorg ondersteunt voor de inrichting van deze ruimte.

Aanbod

  • presentatie tijdens een activiteit of viering
  • voorstellingsfilmpje
  • verhalen- en kookboek
  • resultaten kunstproject

Lees het verhaal van 'Bij ons thuis'

Bij ons Thuis Aarschot