Art 27 vzw Heusden-Zolder

Het Berenhuis

Art 27 vzw is geïnspireerd op Artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: 'Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan het culturele leven van een gemeenschap en te genieten van kunst en cultuur.' Art 27 vzw wil welbewust, doel- en waarderationeel handelen als gevolg van de verwachtingen en noden van mensen (met focus op mensen in kansarmoede).

Op dit moment werken we aan een project waarin we met de 22 leerlingen van een Wereldklas (anderstalige nieuwkomers) 10 schooldagen lang mensen bezoeken die met passie een beroep uitoefenen. Op die manier bieden we spontane oefenkansen Nederlands, maar werken we ook aan het verbreden van toekomstperspectieven.

We willen extra inzetten op talentbevordering en leerkrachten bewust maken van de kracht en mogelijkheden van hun (kansarme) leerlingen.

 

Aanbod

  • drietalig kinderboek 'Ik zag twee beren' (Nederlands, Frans, Turks)- kunstboek waarin de drie talen gelijkwaardig naast elkaar staan als voorbeeld om de thuistaal een positieve rol te laten spelen
  • een Nest vol Wetenschappers- uitgave waarin kinderen/leerkrachten worden uitgedaagd om met zo weinig mogelijk materiaal wetenschappelijke en technische proefjes te doen
  • het Letterbuffet, een uitgewerkt (kook)spel, waarin een taaldiverse groep wordt uitgedaagd om met 26 ingrediënten (letters van het alfabet) een buffet te maken (uitgaande van de interesse van kansarme groepen: samen koken en spelen, ontmoeting) met bijzondere aandacht voor Fairtrade (arme boeren in het zuiden) en duurzaamheid
  • de Berenmobiel: een caravan ingericht als mini Berenhuis (om methodieken voor te stellen tijdens beurzen, open dagen
  • scholen, parochies en groepen kunnen een groepsbezoek brengen bij de organisatie
Het Berenhuis Heusden-zolder