AC Mekanders Arendonk

ActiviteitenCentrum Mekanders heeft een buurtrestaurant dat gedragen wordt door mensen met een beperking.
Zo draagt het bij aan de maatschappelijke integratie en verhoogde sociale mobiliteit.
Door nauwe samenwerking met lokale partners bereiken ze mensen met financiële problemen en/of mensen die sociale uitsluiting ervaren. Door de professionalisering van de keuken wordt de voorbereiding en toeleiding naar betaald keukenwerk verder uitgewerkt.

Aanbod

  • presentatie of getuigenis voor scholen, parochies of groepen; getuigenis voor viering
  • mogelijkheid tot groepsbezoek
  • geschreven of mondelinge verhalen van medewerkers, deelnemers, cliënten

 

AC Mekanders Arendonk