Prijs Armoede Uitsluiten 2022

Iedereen moet leuke dingen kunnen doen!

Mensen in armoede hebben ruimte nodig om vrije tijd te beleven

Onze samenleving kijkt vaak afkeurend naar mensen die in armoede leven. Als ze niet uit hun armoede geraken, is dat hun eigen schuld. Ze moeten, zo denken velen, de ‘juiste stappen’ zetten en nuttige dingen doen: solliciteren, hun cv bijsturen, investeren in nuttige ervaring, opleiding volgen …  

Met een frisse kop kan je nochtans beter de wereld aan. Dat is onderzocht en bewezen. Eens leuke dingen doen, is levensnoodzakelijk als tegengewicht tegen de stress die armoede met zich meebrengt. Er moet ruimte zijn voor leuke dingen: vrije tijd, vakantie, een sociaal leven.

Maar er zijn nog drempels:

  • Ontspanning, cultuur, vakantie … het kost allemaal geld. Als je al niet een kaartje of deelnameprijs moet betalen, dan is er wel een vervoerskost. Of een drankje of hapje.
  • Bij vrije tijd zijn er naast de financiële drempels nog veel andere drempels waar mensen in armoede op botsen, zoals groepscultuur, bereikbaarheid, taal en achtergrond…
    Kan ik meedoen? Wordt er plaats voor mij gemaakt? Ben ik welkom? Maken we ruimte voor iedereen? Is het aanbod inclusief?

Heel wat verenigingen waar armen het woord nemen, hebben deze drempels al in kaart gebracht. Ze gingen na wat voor mensen in armoede belangrijk is om te kunnen participeren.
Wat doen ze er nu verder mee? Geven we mensen in armoede een plek aan tafel om mee het vrijetijdsaanbod vorm te geven en toegankelijk te maken?

Het thema van deze Prijs sluit sterk aan bij het vorige thema (mentaal welzijn) en bij de actualiteit van het coronatijdperk: bijna iedereen heeft ervaren wat een beperkte bewegingsvrijheid en beperkte ontspanningsmogelijkheden met een mens doen. 

We willen in 2022 graag initiatieven in de kijker zetten die bewust werk maken van toegankelijke en inclusieve vrije tijd. Verenigingen van mensen in armoede en van mensen met een migratie-achtergrond, vrijetijdsorganisaties, buurtwerk, (amateur)kunsten, … We hebben het met dit thema uiteraard niet alleen over volwassenen, maar ook over kinderen en jongeren: jeugdwerk, sport … Overheden komen niet in aanmerking.

De periode om je kandidaat te stellen werd afgerond. Later dit voorjaar meer info over de genomineerden.