Welzijnszorg vzw verwelkomt nieuwe voorzitster

19/01/2024

We nemen afscheid van Marc Justaert als voorzitter…

Gedurende twee mandaten van telkens vier jaar was Marc Justaert voorzitter van Welzijnszorg vzw. Acht bewogen en betrokken jaren. Van Marc onthouden we zijn betrokkenheid op mensen, op de personeelsploeg, de ervaringsdeskundigen en de vrijwilligers. Marc zocht altijd het gesprek op omdat een goede werkrelatie voor hem essentieel waren.

Marc’s métier als bestuurder en zijn kunde als netwerker blijven ons bij. Zorgen dat iedereen aan bod komt, dat de rollen zuiver blijven, dat er vaart in de vergaderingen zit en dat er goede besluiten getrokken worden. Zorgen dat je iedereen kent en dat iedereen jou kent, ook dat is een gave en een stiel.

Doorheen al het werk dreef telkens weer Marc’ groot gevoel voor rechtvaardigheid en oprechtheid boven. Een rechtvaardigheidsgevoel dat zijn kompas steeds op de structurele strijd tegen armoede zette.

Marc, dank voor al wat je voor ons gedaan hebt! We gunnen je van harte meer rust, vrije tijd en ruimte voor je familie.

En we verwelkomen Lieve Dekempeneer als nieuwe voorzitster …

We verwelkomen Lieve als nieuwe voorzitster. Met een diploma muziekwetenschappen en filosofie koos ze voor de sociale sector en werkte jarenlang als directeur voor een voorziening voor mensen met een beperking, Hubbie. Daarnaast een sprekend en indrukwekkend engagement in verschillende koepelorganisaties zoals Mediander en het Vlaams Welijnsverbond, maar ook in Brussel als ondervoorzitter van de Adviesraad Welzijn & Gezondheid (VGC) en binnenkort als voorzitter van CAW Brussel. Lieve zet zich zelfs in op Europees niveau als bestuurder bij de European Association for Service Providers for Persons with disabilities.

Enkele citaten geven mooi weer wat Lieve motiveert om dit engagement aan te gaan:

“Het ijveren voor een inclusieve samenleving, die diversiteit omarmt als een rijkdom en waar solidariteit aan de basis ligt voor een goed leven voor iedereen is steeds mijn drijfveer geweest.”

“We beleven bijzondere tijden. Het is nu meer dan ooit nodig om luid en helder onze visie op samenleven onder de aandacht te brengen, zodat die samenleving evolueert naar een warme thuis voor iedereen. “

We verheugen ons op een vruchtbare samenwerking en kijken er naar uit Lieve beter te leren kennen.

 

Contact:

Koen Trappeniers, Directeur

tel 0496 17 18 34 of koen.trappeniers@welzijnszorg.be