Welzijnszorg reikt dit jaar al voor de 25ste keer de Prijs Armoede Uitsluiten uit

02/05/2024

Dit jaar bekroont Welzijnszorg organisaties die opkomen voor de rechten van mensen die dak- of thuisloos zijn. Vijf organisaties werden genomineerd voor de Prijs Armoede Uitsluiten.

Iedereen heeft recht op een huis en thuis. Dak- en thuisloosheid is een grove schending van het recht op wonen. De problematiek is veel groter dan mensen denken, bijna 20.000 mensen in Vlaanderen hebben een onstabiele woonsituatie. Een onstabiele woonsituatie is als een kaartenhuisje, een wankele basis om je leven vorm te geven.

Alarmbel

De jury van Welzijnszorg koos vijf genomineerden uit voor de Prijs Armoede Uitsluiten:  Oranjehuis uit Heule (Kortrijk), het Brughuis uit Leuven, Mondiale Werken Regio Lier en ’t Vlot en Betonne Jeugd uit Antwerpen.

De diversiteit van de vijf genomineerden is een weerspiegeling van de diversiteit in de problematiek van dak- en thuisloosheid en diversiteit op vlak van doelgroep en aanpak. Sommige organisaties werden op vraag van mensen die dak- en thuisloosheidzijn opgestart, anderen rolden in de thematiek vanuit een andere werking. Allen zetten ze in op kansen geven, menselijkheid en gelijkwaardigheid. Door deze organisaties in de kijker te plaatsen, wil Welzijnszorg hun dagelijkse inzet voor mensen in een situatie van dak- of thuisloosheid eren. Tegelijkertijd luiden we de alarmbel en doen we een oproep aan overheden om meer werk te maken van de strijd tegen dak- en thuisloosheid.

Prijsuitreiking

Op 30 mei wordt de Prijs Armoede Uitsluiten uitgereikt door Hugo Beersmans, woordvoerder van de Woonzaak, in de KVS in Brussel. De laureaat ontvangt het bronzen beeld ‘De Levensloop’ en €20.000 om te investeren in de eigen werking. De Prijs Armoede Uitsluiten wordt ondersteund met een campagne waarbij ervaringsdeskundigen vertellen over hun onstabiele woonsituatie.

 

De vijf genomineerden

Oranjehuis vzw, Heule (Kortrijk)

Het Oranjehuis ontstond in 1971 als residentiële werking in de Jeugdhulp. Met hun project ‘Back on Track’ begeleiden ze jongeren tussen de 17 en 25 jaar die dak- en thuisloos zijn. Ze maken jongeren sterker tijdens een begeleidingstraject en zetten samenwerkingen op met huisvestingspartners, woonmaatschappijen, privé-investeerders en -verhuurders en immokantoren. Jongeren worden ook klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. En met het aanbieden van containerwoningen wordt ook voor een tijdelijke woonoplossing gezorgd. De afgelopen vier jaar begeleidde Back On Track reeds 175 jongeren die dak- of thuisloos waren bij kennismaking.

Het Brughuis, Leuven

Het Brughuis voorziet toegankelijke huisvesting en ondersteuning op maat voor zeer kwetsbare jongvolwassenen (17-25 jaar), zodat zij vanuit een stevige basis op eigen benen kunnen staan. Door samenwerkingen van profit en non-profit partners creëert het Brughuis een maatschappelijk draagvlak om jonge mensen te ondersteunen. Het Brughuis probeert dakloosheid te vermijden door woonplekken te voorzien op verschillende locaties, bij particuliere verhuurders en in twee Brughuizen waar 12 jongeren met en zonder jeugdzorgtraject samenwonen. In de Brughuizen is er extra ondersteuning. De focus ligt er op verbinding, gezelligheid en het ontwikkelen van vaardigheden. In de voorbije vier en half jaar werden zo’n 83 jongeren bereikt.

’t Vlot, Antwerpen

’t Vlot werd opgericht op vraag van de doelgroep van straatbewoners die een vorm van straatpastoraat wensten in Antwerpen. Het doel is present te zijn bij straatbewoners, met hen optrekken in gelijkwaardigheid. Maar ook om straatbewoners in de samenleving een gezicht te geven en op te komen voor hun rechten. ’t Vlot heeft een onthaalplek voor mensen die dak- of thuisloos zijn, twee namiddagen per week. Tijdens elk onthaalmoment bereiken ze een 50-tal straatbewoners, zeker een vijfhonderdtal in totaal. ’t Vlot werkt samen met verschillende organisaties en neemt een actieve rol op in overlegorganen die opkomen voor mensen die dak en thuisloos zijn. ’t Vlot organiseert ook afscheidsdiensten bij het overlijden van straatbewoners en houdt een jaarlijkse publieke gedenkceremonie.

Betonne Jeugd, Antwerpen

Betonne Jeugd werd in 2003 opgericht vanuit de noodzaak een vrijetijdsaanbod te voorzien voor jongeren in generatiearmoede die nergens aansluiting vonden. Vandaag organiseren ze vrijtijdsactiviteiten voor jongeren en jongvolwassenen (tot 30 jaar) in maatschappelijk kwetsbare situaties.  Betonne Jeugd biedt een veilige thuisbasis aan, een warm nest waar jongeren kunnen langskomen om te chillen, te voetballen, samen te koken, jong te zijn. Bovenal willen ze een familie zijn voor elkaar. De organisatie werd als goede praktijk naar voor geschoven op de EU Jeugdconferentie, waar dak- en thuisloosheid een van de speerpunten was. Betonne Jeugd bereikt ongeveer 150 jongeren per jaar.

Mondiale Werken Regio Lier

In 2015 startte Mondiale Werken vanuit een bewogenheid door het lot van vluchtelingen die in Europa toekwamen.  Intussen stimuleren ze met meer dan 25 verschillende diensten en projecten de draagkracht van mensen in kwetsbare situaties en creëren ze onderlinge verbinding. Hun werkingsgebied omvat 17 gemeenten uit de provincie Antwerpen.  Mondiale Werken helpt een zeer diverse doelgroep bij het zoeken naar een woning, werk, administratieve vragen, schoolwerk, taalverwerving van kleuters tot volwassenen, het behalen van een rijbewijs, vrijetijdsbesteding en materiële vragen.  2022 telden ze minstens 4036 begunstigden.  In 2023 ondersteunden ze meer dan 500 gezinnen met woonhulp, waarvan 48 personen of gezinnen die dakloos waren.

Meer info over de Prijsuitreiking van 30/5