Welzijnszorg lanceert campagne “Allemaal digitaal?!”

22/11/2022

Persbericht - 24 november 2022

Welzijnszorg lanceert campagne “Allemaal digitaal?!” over de impact van digitalisering op het leven van mensen in een armoedesituatie. Welzijnszorg wil een samenleving die iedereen betrekt, digitaal actief of niet.

Deze week kan je op verschillend markten en openbare plaatsen actievoerders van Welzijnszorg tegenkomen. Ze bieden mensen een stukje cake of taart aan, mensen moeten alleen even de QR-code inscannen.

Maar zo vanzelfsprekend is dat uiteraard niet. Bijna 1 op 2 mensen in België is digitaal kwetsbaar. En bijna 2 op de 3 mensen in armoede ervaart problemen in de digitale wereld.

Koen Trappeniers, directeur van Welzijnszorg: “Een QR-code inscannen, en een foutmelding krijgen, om een stukje cake te krijgen, symboliseert de toegang tot rechten die bemoeilijkt wordt door de steeds toenemende digitalisering.”

Mensen met een laag inkomen en/of een korter scholingsniveau lopen een hoger risico op digitale uitsluiting. En als we toegang tot rechten, premies, diensten steeds meer digitaal laten verlopen, dreigen mensen ze te mislopen en nog verder in problemen te geraken.

Hoge prijs, hoge verwachtingen

Welzijnszorg voert dit jaar campagne over de impact van de digitalisering op mensen in een armoedesituatie. De hoge kostprijs van de internettoegang en toestellen vormt een drempel voor mensen met een laag inkomen. En voor het gebruiken van digitale toepassingen worden veel digitale vaardigheden verwacht. Mensen lopen het risico verloren te lopen in het digitale doolhof.

“Ik heb thuis ook alles wat ik nodig heb maar het lukt me nog niet om te doen wat ik wil. Ik ben chronisch ziek maar je moet mee digitaal, en dat gaat steeds verder. Je raakt de kluts kwijt. Mijn levensloop in combinatie met digitalisering is een ramp.”- getuigenis van S.

Sensibiliserende campagne

Welzijnszorg wil met deze sensibiliserende campagne aandacht vragen voor deze digitale ongelijkheden. Aan de verschillende overheden vraagt Welzijnszorg meer inspanningen om de digitale ongelijkheden weg te werken én zelf steeds in toegankelijke diensten te blijven investeren.

Welzijnszorg zal ook het gesprek aangaan met dienstverlenende organisaties en bedrijven om ook hen te sensibiliseren. Mensen kunnen de campagne steunen door een postkaart in te vullen met hun digitale drempel.

Actie voeren

Honderden vrijwilligers zullen de komende maand opnieuw actie voeren en activiteiten organiseren. Gaande van fondsenwervende acties zoals Soep op de Stoep en Zet je Benen in, tot infoavonden en gesprekstafels over het thema.

Met de binnengekomen giften kan Welzijnszorg onder andere lokale projecten ondersteunen in hun werking. Zo kreeg Wereldhuis Bonangana uit Sint-Niklaas financiële steun om workshops te organiseren en digitale drempels weg te werken.

De campagne “Allemaal digitaal?!” wordt gevoerd in samenwerking met SAAMO, Vlaams Netwerk Tegen Armoede en Welzijnsschakels.

Politieke Eisen

  1. Erkenning van de toegang tot internet als een basisrecht, met automatische toekenning van een sociaal tarief telecom.
  2. Duurzame ondersteuning en financiering voor organisaties die toestellen, vorming en ondersteuning aanbieden.
  3. Gegarandeerde niet-digitale toegang tot het dienstenaanbod van de overheid.

 

Contact
Annabel Cardoen
Medewerker pers en politiek
Annabel.cardoen@welzijnszorg.be
0473 905440

Informatie
Lees hier  het campagnedossier 
De campagne steunen met een gift