Welzijnszorg geeft extra steun

18/11/2022

Nood aan warmte 

We vingen alarmerende signalen op van de projecten (armoede-organisaties) die we financieel steunen: de enorme stijging van de kosten voor energie en de toegenomen levensduurte in het algemeen wegen zwaar op hun werking. Terwijl net nu mensen in armoede, waar ze kunnen, liever de warmte buitenshuis in een vertrouwde organisatie opzoeken om thuis de verwarming uit te kunnen laten. 

Welzijnszorg heeft ervoor gekozen snel te handelen. Ongeveer twee derde van de organisaties die wij steunen, zijn kleinere organisaties die niet elders extra Vlaamse subsidies kunnen krijgen. We hebben hen allemaal forfaitair € 500 toegekend én uitbetaald, bovenop de financiële steun die we hen al eerder toezegden. Het gaat om 66 organisaties. 

We krijgen heel wat dankbare, opgeluchte en blije reacties.  

  • Zo fijn! Dankjewel! 
  • Het extraatje voor energiekosten zal zeker welkom zijn.  
  • Dat is supergoed nieuws! Bedankt! 
  • Dat is heel goed nieuws! In naam van mijn ploeg en de bezoekers danken we Welzijnszorg voor deze welgekomen tegemoetkoming. 
  • Dit is goed en welkom nieuws.