Welzijnszorg in een nieuw kleedje

21/03/2019

We hebben de huisstijl van Welzijnszorg en Samen Tegen Armoede op elkaar afgestemd, zodat ze één mooi geheel vormen. 

We krijgen heel wat vragen over het verband tussen Welzijnszorg en Samen Tegen Armoede. Daarom graag een woordje uitleg. 
Welzijnszorg is de organisatie, die al 50 jaar op een structurele manier tegen armoede strijdt. Om dit te bereiken, voeren we campagne onder de noemer Samen Tegen Armoede. Deze baseline vat namelijk samen wat we als organisatie willen doen, waar we mee bezig zijn, waar we voor staan.

Samen Tegen Armoede is de strijdkreet om actie te voeren.  Het is de beweging, gevormd door de verzameling van activiteiten opgebouwd door vrijwilligers, gedragen door vrijwilligers. 

Je ziet dat beide websites geïntegreerd werden tot een mooi geheel. De bestaande webadressen (url’s) blijven bestaan, je komt steeds hier terecht.