Wees solidair in corona-tijden

13/03/2020

Nu er strenge corona-maatregelen afgekondigd zijn, groeit het besef dat we solidair moeten zijn met elkaar.

“Hoe kunnen we elkaar helpen? Ik ga boodschappen doen, voor wie kan ik nog wat meebrengen?" We zien dit soort berichten en vragen op sociale media verschijnen.

Welzijnszorg voerde in december een campagne rond solidariteit. Laten we blij zijn met de solidariteit die we nu zien, en er gebruik van maken, ook als de crisis voorbij is. 

Hou je ogen open voor zij die het moeilijk krijgen

Met de noodzakelijke maar eerder ongeziene maatregelen om de verspreiding van Corona tegen te gaan moeten we twee dingen doen. Allereerst moeten we allemaal de instructies van het Agentschap Zorg & Gezondheid nauwgezet opvolgen en kalm blijven. 

Ten tweede, en niet minder belangrijk, moeten we onze ogen openhouden voor mensen die het moeilijk krijgen de komende dagen. 

Het is niet nodig om te hamsteren. Dat weten we. Toch voelen veel mensen die drang. Mensen in armoedesituaties leven vaak met een strikt weekbudget en kunnen dus geen extra voorraad inslaan.

Die extra voorraad is ook niet nodig, als we met z’n allen verantwoordelijk zijn en zorg dragen voor elkaar. Jut elkaar niet op, deel geen foto’s van lege winkelrekken.

De supermarkten zijn duidelijk: er is geen probleem van bevoorrading. Koop dus zelf niet meer dan je nodig hebt. Bezorg mensen die niet in staat zijn extra boodschappen te doen geen bijkomende stress of schuldgevoel, maar deel wat je hebt waar mogelijk.

We vragen ook diezelfde zorg bij de andere maatregelen.

In tijden van crisis zijn mensen vernuftig en solidair

Niet-essentiële activiteiten annuleren is een goede beslissing, maar de impact op mensen in een armoedesituatie kan groot zijn. Het (moeten) uitstellen van hulp vragen kan grote gevolgen hebben.

Angst om het openbaar vervoer te nemen, niet kunnen gaan werken, thuis opgesloten zitten met de kinderen, … Het is voor niemand eenvoudig, en voor wie het al moeilijk heeft, weegt het extra.

Bij maatregelen om lessen online te laten doorgaan, of bij taken via smartschool, vragen we aan scholen en onderwijsinstellingen om extra aandacht te hebben voor mensen die thuis geen internet ter beschikking hebben, of het moeilijk hebben om digitale instructies te volgen.

We zijn er zeker van dat de nodige oplossingen ook hiervoor gevonden zullen worden. De goeie oude telefoon kan nog steeds ingeschakeld worden, om maar iets te noemen.

Eenzaamheid kan de komende tijd lastig worden. Het is heel fijn dat er buurtinitiatieven opgezet worden om mensen (eventueel digitaal) met elkaar in contact te brengen.
Geef een begrijpelijke, eenvoudige uitleg voor wie dat nodig heeft. 

Laat niemand achter, stuur gerust eens een SMS’je, laat een briefje achter in de brievenbus, laat elkaar weten dat we dit samen doen.

In tijden van crisis zijn mensen vernuftig en solidair. Laten we dat dan ook niet na deze crisis vergeten!