Vrouwen en armoede: een onrecht!

08/03/2021

Armoede is altijd een onrecht! Daar hoeven we jullie niet meer van te overtuigen. Maar op de internationale vrouwendag is het ook maar logisch dat we aandacht vragen voor vrouwen in een armoedesituatie.


Vrouwen hebben een iets hoger risico op armoede dan mannen. Dit verschil is klein, en dat komt omdat armoede altijd berekend wordt op basis van het gezinsinkomen. Dus bij een koppel hebben beide partners hetzelfde armoederisico.  

Het verschil in de cijfers zit hem dus bij de alleenstaanden. Dat alleenstaande vrouwen een hoger armoederisico hebben, heeft veel te maken met het hoge armoederisico van alleenstaande ouders. 

Als alleenstaande, zeker met kinderen die nog thuis wonen, is het moeilijk om financieel te overleven in een maatschappij waar tweeverdieners vaak als norm worden gezien. De kosten zijn hoog, maar er is maar één inkomen om ze mee te betalen. Denk maar hoe zeer de kosten van wonen doorwegen in het gezinsbudget. 

Niet alleen is het gewoon moeilijk om al je vaste kosten te dragen met één loon, vaak werken vrouwen in sectoren waren de lonen lager liggen. Of is het moeilijk om gezin en werk te combineren waardoor minder werken noodzakelijk is.

Minder loon verdienen heeft ook een impact op je uitkering wanneer je ziek of werkloos wordt en ook wanneer je op pensioen gaat. Zo slepen vrouwen ongelijkheden vaak een heel leven mee.

Ook binnen een koppel worden onbetaalde zorgtaken nog vaak door de vrouw gedaan. Is dat een keuze of een maatschappelijke verwachting? 

Feit is dat hierdoor een financiële afhankelijk ontstaat. In veel gevallen vinden koppels hier een goede balans in. Maar wanneer het minder goed loopt in de relatie zijn vrouwen wel vaak de dupe van die financiële afhankelijkheid. 

Het hoger armoederisico van vrouwen is dus een complex verhaal, waarin persoonlijke voorkeuren, maatschappelijke verwachtingen en institutionele keuzes (meer verdiend hebben, hogere uitkering) op elkaar inspelen. 

Als beweging tegen armoede is strijden voor een waardig inkomen voor iedereen onze hoofdtaak.  

En op deze vrouwendag strijden we extra voor vrouwen. 

Meer lezen over vrouwen en armoede:

Alle cijfers uitgelegd.
Vrouwen en de arbeidsmarkt. 
Menstruatiearmoede.