Vijf organisaties genomineerd voor de Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg

23/05/2023

Vijf organisaties die streven naar gelijke kansen in het onderwijs werden genomineerd voor de 24ste Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg.  

Het onderwijs speelt een absoluut cruciale rol als het gaat over kansen geven aan kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. We moeten echter vaststellen dat het Vlaamse onderwijs te weinig die motor van gelijkheid is, en soms niet alleen de ongelijkheid tussen kinderen met een hoge en lage sociaal-economische positie bestendigt maar zelfs verscherpt.  

Koen Trappeniers, directeur van Welzijnszorg: ”Investeren in gelijke kansen in het onderwijs zou een absolute beleidsprioriteit moeten zijn. Dat zien we vandaag te weinig. Gelukkig steken vele organisaties actief de handen uit de mouwen om te werken aan gelijke kansen. Deze organisaties willen we met deze Prijs in de kijker zetten.” 

Vijf genomineerden 

Uit de 35 organisaties die zich kandidaat stelden, koos de jury vijf organisaties die elk op hun unieke wijze bijdragen aan het creëren van gelijke onderwijskansen.  

Wat al deze projecten en organisaties gemeen hebben, is dat ze zichzelf als partner van het onderwijs zien. Geen onderaanneming om taken over te nemen, wel samenwerken om kinderen en jongeren alle kansen te geven in hun toekomst. 

En die samenwerking kan vele vormen aannemen, gaande van inzetten op het partnerschap met ouders, kinderen en jongeren wegwijs maken in de wereld van het onderwijs, bruggen leggen naar scholen en leerkrachten, discussiemateriaal voor de lerarenopleiding, en het verbinden van onderwijs met bijvoorbeeld welzijn.

Werkgroep Diversiteit en Kansenbevordering voor de Sint-Pietersschool – Mechelen

De ouderraad van de Sint-Pietersschool zet zich permanent in voor de grote ouderbetrokkenheid bij het geheel van de school. Jaarlijks vergadert de ouderraad een 10-tal keren om ideeën uit te wisselen en te bespreken en geplande activiteiten voor te bereiden. Omdat de school gevestigd is in een multiculturele stadsomgeving met veel gezinnen in een kwetsbare situatie, heeft de ouderraad in alle initiatieven en acties bijzonder oog voor deze groep. 

Recht-Op vzw – Antwerpen 

Recht-Op is een Antwerpse vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Eén van hun projecten is het project ‘partnerschap in onderwijs’. Met hun oudergroep werken ze de afgelopen tijd aan het verspreiden van de kennis over de leefwereld van ouders in armoede en het belang om in te zetten op partnerschap tussen school en ouders. Ze willen letterlijk de stem van mensen in armoede tot op de schoolbanken laten horen en samenbrengen met de stem van leerkrachten! 

Het LeOnhuis - Hasselt

Het LeOnhuis (LEer- en ONtwikkelhuis) bouwt een brug tussen onderwijs en welzijn met het oog op gelijke (onderwijs)kansen voor elk kind. Kenmerkend voor het LeOnhuis is een unieke verwevenheid van onderwijs, zorg, ouder- en buurtbetrokkenheid. Ze werken aanklampend met schoolbegeleiding, wegwerken van schoolachterstand, vrijetijdsbesteding... en verkennen noden op psycho-sociaal vlak om ouder(s) en/of kind de nodige ondersteuning te kunnen bieden.

Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw - Brugge

De Welzijnsschakel is ontstaan einde 1999. De basiswerking bestaat uit de zomerscholen Nederlands en Frans, huiswerk- en studiebegeleiding in kleine groepjes per niveau of leerjaar voor kinderen en per vak individueel voor jongeren, studie-opvolging voor jongvolwassenen, praat- en leesgroepen Nederlands,  begeleiding Nederlands voor anderstalige volwassenen en een vrijetijdswerking.
Als eerste West-Vlaamse inrichter van de ‘Zomerschool Nederlands voor Anderstalige Nieuwkomers’ zijn ze een referentie voor andere mogelijke initiatiefnemers.
Jaarlijks ondersteunt Integraal meer dan 600 personen.  

Buurtwerk 't Lampeke - Leuven

Buurtwerk 't Lampeke is meer dan 50 jaar geleden opgericht. De doelstelling van vandaag is dezelfde als die van 53 jaar geleden: de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
In de kinderwerking kunnen kinderen hun huiswerk komen maken. In de jongerenwerking den tube kunnen jongeren studiebegeleiding volgen op hun boot op de Vaart. Ook ondersteunen ze de steeds stijgende groep jongeren die kiest voor middenjury. 
Ze bieden de kinderen ruimte aan waar ze hun verhaal van de dag kwijt kunnen, waar ze leren prioriteiten kiezen, gestructureerd werken en evalueren. Ze betrekken in de mate van het mogelijke ook ouders in het huiswerk maken. Vanuit de huiswerkklas vangen ze heel wat signalen op. Hiermee gaan ze aan de slag samen met ouders en scholen.

Prijsuitreiking 

Op 1 juni zal de laureaat van de Prijs Armoede Uitsluiten bekend gemaakt worden. De laureaat krijgt € 20.000 om de werking te versterken. De prijs wordt dit jaar uitgereikt door Caroline Vrijens, de kinderrechtencommissaris.