Reactie: minister Diependaele wil half miljard voor sociaal wonen naar de privé

13/01/2022

Een onaanvaardbaar voorstel van minister Diependaele die een half miljard voorzien voor sociaal wonen, wil doorsluizen naar de private huurmarkt.  

Middelen raken niet besteed 

De zogenaamde oplossing van de minister komt er omdat er middelen voor sociaal wonen zijn die niet gebruikt worden. Dat alleen is een zeer jammere zaak. Er zijn heel veel noden en er zijn blijkbaar middelen, waarom worden ze dan niet gebruikt?

Daar zijn verschillende redenen voor.

De procedures om te kunnen bouwen, zijn lang en de minister legde een verplichte fusie op aan de bouwmaatschappijen. Zo’n fusie gaat ook gepaard met veel onzekerheid, waardoor investeringen vertraagd of uitgesteld worden. 

De minister zelf verwijst ook naar lokale besturen die geen extra sociale woningen willen. Het klopt inderdaad dat veel lokale besturen op de rem gaan staan. Onbegrijpelijk, maar ook hier grijpt de minister niet in.

Er zijn geen sancties voor lokale besturen die hun minimum aantal sociale woningen (bindend sociaal objectief) niet halen. En lokale besturen die meer willen doen, worden tegengewerkt met extra procedures.  

Deze Vlaamse regering gaat er steeds prat op dat ze “nog nooit zoveel geïnvesteerd hebben in sociaal wonen”. Als het beleid zelf tegenwerkt, dan klinkt zo’n slogan natuurlijk heel hol.  

Investeren op de private huurmarkt 

Welzijnszorg pleit al langer voor maatregelen ook op de private huurmarkt, dus waarom zijn we dan toch niet tevreden met dit voorstel?

De minister zelf geeft aan dat hij niet van plan is om een inkomenstoets te doen. Dus het gaat hier niet enkel om een verschuiven van sociaal wonen naar privémarkt, maar ook verschuiven van de middelen voor mensen in armoede naar groepen met hogere inkomens.  

En dat terwijl er 170.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woningen staan.

Die soms tot de helft van hun inkomen moeten besteden aan huur. Die vaak in kwalitatief slechte woningen wonen, waardoor ze ook hun energiekosten maar niet onder controle krijgen.

Er zijn dus heel wat andere ideeën mogelijk om mensen in armoede op de private huurmarkt te ondersteunen.  

Lange termijn 

En dan blijft natuurlijk de vraag: de middelen worden nu niet gebruikt, maar hoe zal de minister ervoor zorgen dat de middelen in de toekomst wel zullen gebruikt worden voor sociaal wonen?

Hoe zal de minister lokale besturen aanzetten om sociaal wonen toe te laten op hun grondgebied? Zal de minister zelf een positieve rol spelen om vooroordelen over sociaal wonen de wereld uit te helpen?   

Welzijnszorg voert al twee jaar campagne voor een rechtvaardig en sociaal woonbeleid.

Het recht op wonen mag geen dode letter zijn. Het grondrecht wonen garanderen voor iedereen doe je niet door mensen die geen nood hebben aan steun te ondersteunen met middelen die eigenlijk bedoeld zijn voor zij die in armoede leven.