Prijs Armoede Uitsluiten bekroont bruggenbouwers

17/09/2020

Limburg Platform Mensen op de vlucht krijgt de 21e Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg.

Welzijnszorg wil dit jaar met de Prijs Armoede Uitsluiten initiatieven en organisaties bekronen die het wij-zij-denken doorbreken en over de grenzen van levensbeschouwing, nationaliteit, etnie en culturen heen de brug slaan tussen mensen om armoede aan te pakken.

We vinden het belangrijk dat alle groepen (gemeenschappen) die te lijden hebben onder armoede, in het vizier komen. Zeker die groepen waar het armoederisico bijzonder hoog is, zoals dat het geval is voor nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond. Want een samenleving zonder armoede en uitsluiting is voor Welzijnszorg een inclusieve samenleving,” vertelt Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg vzw.

Vijf organisaties werden genomineerd voor hun bijdrage aan de interculturele strijd tegen armoede. Senzo uit Borgerhout, Filet Divers uit Antwerpen, Limburgs Platform Mensen op de vlucht, Mondiale Werken regio Lier en Pigment uit Brussel.

Laureaat

De jury koos uiteindelijk voor het Limburgs Platform Mensen op de vlucht (LPV). Marc Justaert: “Het Limburgs Platform Mensen op de vlucht is een samenwerker pur sang, die 26 lokale werkingen bundelt met ruim 320 vrijwilligers. Als bundeling van kleinere initiatieven laten ze hun stem horen bij de overheid. Het is een sterke werking, gedreven en intercultureel, met een sterke focus op diversiteit en gelijkwaardigheid. Dat ze daarenboven als vrijwilligerswerking ook nog concrete projecten opzetten met een duidelijke meerwaarde, is lovenswaardig: zo is er hun ‘maatjesproject’ en zijn ze partners in het Europese project ’in de zorg – uit de zorgen’.”

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, mocht de Prijs overhandigen. Bij het Limburgs Platform zijn ze heel tevreden met deze erkenning. Linda Delva, voorzitter van het Platform: “Deze Armoedeprijs is een enorme erkenning en waardering voor de inzet van al onze vrijwilligers die zich gedurende 24 jaar samen inzetten om het LPV uit te bouwen en zo ook "mensen op de vlucht" een beter leven te geven, een leven in minder armoede en met gelijkwaardige rechten ook voor wie niet hier geboren is. Het zal onze positie als belangenbehartiger en gesprekspartners van de overheid ook versterken.”

Aan de Prijs hangt ook een geldbedrag van €20.000 die het Limburgs Platform Mensen op de vlucht zal gebruiken om verder oplossingen te zoeken om hun werking structureel te verankeren.

Al voor de 21ste keer bekroont Welzijnszorg organisaties die zich actief inzetten voor de strijd tegen armoede. Marc Justaert: “We zijn altijd blij dat zoveel mensen zich inzetten, maar het prikkende gevoel dat het zo onrechtvaardig is dat er zoveel armoede is ons land is, blijft steeds op de achtergrond aanwezig.”

Perscontact

Annabel Cardoen, 0497 13 55 87, Annabel.cardoen@welzijnszorg.be