Middenveldorganisaties protesteren tegen dossiertaks

24/03/2021

Een aantal middenveldorganisaties heeft protest aangetekend tegen de invoering van een dossiertaks voor mensen die beroep aantekenen bij een beslissing over hun zorgbudget.

"Deze mensen moeten binnenkort eerst betalen als ze het niet eens zijn met een negatieve indicatiestelling, een administratieve schrapping of terugvordering van hun budget", luidt het.

Het zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Voor zwaar zorgbehoevenden gaat het over 130 euro per maand. Voor mensen met een handicap: 300 euro per maand.

"Dat zijn geen gigantische bedragen, wel vaak erg nodige. Mensen betalen er mantelzorg mee, kopen huishoudhulp in via dienstencheques, betalen voor dagopvang", legt Hendrik Van Poele van het ABVV uit.

De Vlaamse regering besliste vorige week dat mensen die beroep aantekenen tegen beslissingen in hun zorgbudget daar binnenkort 75 euro voor moeten betalen.

Het ABVV, ACLVB, ACV, Beweging.net, Decenniumdoelen, Netwerk tegen Armoede, Steunpunt Mens en Samenleving, Welzijnszorg en Zorgkas Socialistische Mutualiteiten tekenen in een open brief protest aan tegen deze maatregel van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.

"Met de financiële drempel wil de minister vermijden dat mensen automatisch beroep aantekenen tegen een negatieve beslissing. Wie terecht beroep aantekent, krijgt het geld achteraf 2 maanden na bijsturing - weer renteloos terug. Wie al recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming krijgt korting en betaalt 38 euro. Leefloners, mensen in schuldbemiddeling en ouderen met een gewaarborgd inkomen behouden het recht op gratis beroep", schrijven de middenveldorganisaties.

"Minister Beke doet met de beslissing uitschijnen dat het nu te makkelijk is om beroep aan te tekenen, maar dat klopt eigenlijk niet. Vaak zijn het niet de mensen zelf die beroep aantekenen, maar professionele organisaties en begeleiders die menen dat er grond is voor zo'n beroep", luidt het.

De ondertekenaars staan naar eigen zeggen niet alleen in deze kritiek op het decreet. Zowel de sociale partners binnen de SERV als de Vlaamse Raad WVG veroordeelden de dossiertaks en de bijkomende drempels al in hun adviezen.