Lancering campagne "Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!"

27/11/2020

Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen. Maar voor 1 op de 5 huishoudens in Vlaanderen en Brussel is goed wonen onbetaalbaar.

Elk jaar brengt Welzijnszorg een bepaald aspect van armoede onder de aandacht tijdens haar ‘Samen tegen armoede’ campagne in december. Dit jaar is het thema wonen. In een jaar waar de massaal in ons ‘kot’ moesten blijven, is het belangrijk om de aandacht te vestigen op het belang van een goede en betaalbare woning.
 

 “Een goede woning hebben is een basisbehoefte. Dat je ergens, ook al heb je nog andere problemen, naar een plek kan komen die van u is, waar je je thuis voelt, waar je je kan veilig voelen met je gezin, waar je kunt plezier hebben, waar je kunt verdriet hebben, dat is heel belangrijk.”

Patrizia, vrijwilliger bij vzw De Sfeer in Genk

 
Onbetaalbaar

Een tekort aan sociale woningen drijft mensen in armoede naar de private huurmarkt. Daar besteedt meer dan de helft van de private huurders meer dan één derde van zijn inkomen aan huur. Te hoge huur en te laag inkomen betekent dat er te weinig overblijft voor andere basisbehoeften.

Te veel mensen in armoede wonen in een te kleine, of ongezonde woning waar ze dan ook nog te veel geld voor betalen. Dit is voor ons onaanvaardbaar!

Campagne voeren

Campagne voeren tijdens Corona is anders dan anders. Vrijwilligers kunnen geen Soep op de Stoep organiseren, er zijn geen loopwedstrijden en bijeenkomsten zijn verboden.

Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg:  “Onze vrijwilligers zetten alles op alles om deze campagne te doen slagen. Ze weten immers hoe belangrijk een campagne is, ook in het kader van fondsenwerving. Welzijnszorg steunt elk jaar verschillende honderden armoedeprojecten.”

In deze gezondheids- en humanitaire crisis maakte Welzijnszorg extra middelen vrij om projecten te steunen om mensen in armoede te blijven bereiken. De noden op het terrein blijven groot. Daarom zijn alle steunacties en giften nodig om onze werking te verzekeren.  

Politieke actie

Een campagne voer je niet alleen. Welzijnszorg kan dit jaar rekenen op de steun van campagnepartners Gezinsbond, Internationaal Comité, Orbit vzw, Samenlevingsopbouw en Welzijnsschakels. Samen ijveren we voor een sociaal rechtvaardig woonbeleid. We doen daarvoor aanbevelingen aan de Vlaamse en Brusselse overheden. 

“Tijdens deze campagne focussen we ons op de verantwoordelijkheid van de overheid om te zorgen dat iedereen over een goede woning kan beschikken. We lanceren daarom een petitie. Met deze handtekeningen zullen we na afloop van de campagne de bevoegde ministers overtuigen van de noodzaak aan structurele maatregelen,” zegt Marc Justaert.

Online lancering  

Omwille van de geldende coronamaatregelen kiezen we ervoor om geen publieke lancering te organiseren. De aftrap van de campagne wordt gegeven via een Facebook Live Event op zaterdag 28 november om 10u30.

Koen Trappeniers, Directeur Welzijnszorg; Caro Bridts, Ervaringsdeskundige bij Welzijnszorg en Welzijnsschakels en Marc Justaert, Voorzitter Welzijnszorg duiden het belang van deze campagne.

Vertegenwoordigers van de campagnepartners Gezinsbond, Internationaal Comité, Orbit vzw, Samenlevingsopbouw en Welzijnsschakels vertellen waarom zij deze campagne steunen.

Ten slotte wordt de campagnefilm gelanceerd waarin de woonproblemen uitgelegd worden aan de hand van getuigenissen en ervaringen van mensen in armoede en campagneprojecten. Ook de aanbevelingen die we doen aan de Vlaams en Brusselse overheid komen aan bod. 

 

Herbekijk hier het lanceermoment van 28 november 2020