Het Grondwettelijk Hof zet rem op uitkleding sociaal huursysteem

16/06/2023

In maart trok Welzijnszorg samen met het Vlaams Huurdersplatform, SAAMO, CAW-Groep, Netwerk tegen Armoede, ATD Vierde Wereld, Uit de Marge en de liga voor Mensenrechten naar het Grondwettelijk Hof wegens schending van het recht op wonen.

Acht organisaties trekken naar Grondwettelijk Hof wegens schending recht op wonen | Welzijnszorg

Het  Grondwettelijk Hof acht een aantal van hun grieven gegrond en vernietigt diverse elementen van het sociaal huurstelsel:

-             De bepaling dat gemeenten die reeds 15% sociale huurwoningen op hun grondgebied hebben, geen financiering meer konden krijgen voor meer sociale woningen

-             De bepaling dat sociale huurders, van wie de huurovereenkomst door een rechterlijke tussenkomst werd beëindigd wegens ernstige overlast of ernstige verwaarlozing van de sociale woning, zich drie jaar niet meer opnieuw konden inschrijven op de wachtlijst.

-             Diverse bepalingen inzake gegevensuitwisseling

Dat het Grondwettelijk Hof in een keer drie bepalingen van het woonbeleid vernietigt, is ongezien. De verstrengde taalkennisvoorwaarde en verplichte inschrijving bij de VDAB blijven helaas bestaan, maar ook daar heeft het Grondwettelijk Hof het over een afname van het beschermingsniveau. Dit zal dus een strijdpunt blijven.

De 8 middenveldorganisaties zijn tevreden dat het Hof oog heeft voor het recht op wonen. Er moet een halt toegeroepen worden aan de steeds toenemende voorwaardelijkheid in de sociale huur en een versnelde uitbreiding van het sociaal huurbestand is noodzakelijk.

Waarom is deze uitspraak zo belangrijk?

Een steeds groeiend aandeel private huurders komt in de betaalproblemen en kampt met slechte woningkwaliteit op de private huurmarkt. Op dit moment staan nog meer dan 180.000 mensen op een wachtlijst, terwijl een dak boven je hoofd een belangrijke buffer kan zijn tegen armoede en sociale huisvesting een cruciaal instrument is om het recht op wonen te garanderen voor mensen met woonbehoefte. Een degelijk dak boven je hoofd biedt rust en maakt het ook mogelijk om op andere levensdomeinen stappen vooruit te zetten, bijvoorbeeld bij het aanpakken van financiële problemen, het zoeken naar een job, het opbouwen van een sociaal netwerk.

“Dankzij de sociale woning heb ik rust gevonden. Ook in mijn hoofd. Telkens er iets opgelost is, is er een stukje ruimte in je hoofd om iets anders aan te pakken.” – alleenstaande ouder

 

Meer achtergrondinformatie kan je ook vinden op de website van het Vlaams Huurdersplatform

Het Grondwettelijk Hof zet rem op uitkleding sociaal huursysteem (huurdersplatform.be)