Het belang van ervaringsdeskundigen

05/10/2020

De beslissing van minister Weyts om de subsidies voor de opleiding tot ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting stop te zetten, verontrust ons.

Ervaringsdeskundigen (zowel opgeleide als niet-opgeleide) nemen een belangrijke en noodzakelijke plaats in onze organisatie. 

Vanuit onze missie en diepste overtuiging strijden we samen tegen armoede.

Permanent dialoog

Om dit samen strijden tegen armoede waar te maken gaan we permanent in dialoog met mensen in armoedesituaties, organiseren we samen met hen acties, vormingen, campagnes en doen we beleidsadviserend werk.

We proberen het elke dag waar te maken. Mensen in armoedesituaties confronteren ons met de rauwe realiteit van armoede. Een realiteit die we samen met hen zichtbaar maken, een realiteit die cijfers en studies een gezicht geven.

Vormingen samen met ervaringsdeskundigen hebben veel meer impact en zetten sterker aan tot verandering. Armoede snijdt en is een onrecht, samen met mensen in armoede worden en blijven beleidsaanbevelingen een aanklacht.

De plaats van opgeleide ervaringsdeskundigen is hierin cruciaal. Ze hebben geleerd hun armoede ervaring in te zetten en te verbreden om zo mee aan verandering te werken.

In onze organisatie stellen ze de vraag; zijn we met de essentie bezig, werken we vanuit de signalen van mensen in armoede en niet vanuit ‘hoe we denken dat het goed is’.

Armoedebril

Onze collega ervaringsdeskundigen halen ons steeds weer uit de comfortzone, confronteren ons met een leven dat we zelf niet ten diepste kunnen kennen en voelen. 

Daarom is een degelijke opleiding cruciaal, ervaringsdeskundigen zetten zich in volle kwetsbaarheid, met hun levensverhaal, midden in je organisatie. Dit vraagt heel wat ruggengraat en expertise, dag in dag uit. 

Als reden voor de stopzetting van de subsidies wordt aangehaald dat er te weinig tewerkstelling is bij ervaringsdeskundigen na het behalen van het diploma.

Maar de uitdaging ligt niet aan de opleidingszijde, de uitdaging ligt bij het overtuigen van overheidsdiensten, kabinetten, organisaties, scholen, en bedrijven om ervaringsdeskundigen in te zetten.

Zijn die bereid om zichzelf permanent te laten bevragen en permanent te veranderen vanuit de armoedebril die ervaringsdeskundigen binnen brengen?

 

Lees meer over de beslissing van minister Weyts in dit Standaard Plus - artikel.