Doe mee aan onze 52e campagne

19/08/2021

Na de campagne van 2020 weten we dat het recht op wonen vooral een fictief recht is. Er zijn sociale woningen, maar veel te weinig. Er zijn huursubsidies, maar veel te weinig.

Dat gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat het drummen is op de woonmarkt. Schaarste betekent concurrentie en concurrentie zorgt voor uitsluiting en discriminatie. 

Het is dus méér dan nodig dat we weer campagne gaan voeren! Ontdek waarom we dit jaar campagne voeren voor een leefbaar woonbeleid en wat jij kan doen.

Wat gaan we doen?

Om te beginnen: starten!

Op onze startmomenten in september & oktober informeren en enthousiasmeren we al onze campagne- en actievoerders. Dit jaar kiezen we voor méér en kleinere locaties, zodat de campagne-informatie dicht bij jou in de buurt kan komen. We organiseren ook een reeks online infosessies, zodat je écht goed en grondig geïnformeerd geraakt.

Dan: lanceren!

We plannen niet alleen een groot nationaal lanceermoment, maar ook eentje in elke regio. We steken honderden lichtjes aan om de onrechtvaardigheid op de woonmarkt aan te klagen en als startsignaal van de campagne. Hou daarvoor eind november onze sociale kanalen en website in de gaten.

Lanceermoment 2021

En dan is het aan onze medestanders, sympathisanten en vrijwilligers.

Wat bedenk jij om een signaal te geven dat het zo niet verder kan met de woonmarkt? Dat het niet eerlijk is? Wat ga jij doen om geld in te zamelen zodat we de projecten voor en met mensen in armoede een hart onder de riem kunnen steken? We zijn met ons allen erg benieuwd en we horen graag wat jullie bedenken.

Wij zijn zo benieuwd naar jullie creatieve, sportieve en smakelijke inzet!

Draag tijdens de 4 adventsweken je steentje bij, zodat de hele samenleving voelt dat we met héél veel vrijwilligers héél verontwaardigd zijn over alle drempels op de weg naar wat een evidentie zou moeten zijn: een gezonde, geriefelijke woning voor iedereen!

Heb je vragen, twijfels, ideeën, suggesties?

Je regiomedewerker hoort het graag. Hou ons op de hoogte, zo kunnen we elkaars inspanningen versterken.

Kom en ontdek onze campagne ‘Onleefbaar’ en de campagnematerialen waarmee jij aan de slag kunt.