Dak- en thuisloosheid beëindigen: het kan!

21/12/2021

Door het samenbrengen van signalen, ervarings- en terreinkennis en wetenschappelijk analyses kwamen we voor onze campagne 2021 tot onderbouwde politieke eisen en aanbevelingen. Een daarvan is het vermijden en beëindigen van dak- en thuisloosheid.  

Hoeveel mensen er exact dak- of thuisloos zijn, weten we niet. Voor Brussel gaat het om zeker 5000 mensen, in de provincie Limburg  om 1200, in Gent om 2000 en in Leuven meer dan 500. Cijfers van andere steden ontbreken nog. In ieder geval het gaat om veel te veel mensen.

Dak of thuisloosheid heeft zo’n grote impact op het leven van mensen dat het een grote prioriteit van het beleid zou moeten zijn.  

Preventie 

Om dak- en thuisloosheid aan te pakken, moet er een omkering komen in het overheidsbeleid. We moeten in de eerste plaats zorgen dat mensen niet dak- of thuisloos worden, inzetten op preventie dus.

Dat doen we in door in te zetten op al die andere aanbevelingen, discriminatie en uitsluiting aanpakken en zorgen voor voldoende betaalbare en goede woningen.  

Maar daarnaast vragen we een verbod op uithuiszettingen voor minderjarigen. De impact van een uithuiszetting is zeer groot voor kinderen en jongeren.

Niet alleen de stress van zo’n een gedwongen verhuizing, maar ook vaak omdat er geen alternatieve woonst is. Zonder alternatief zou een uithuiszetting niet mogen uitgevoerd worden.

Niemand hoort op straat of in de opvang te moeten leven.  

De werking van het fonds voor bestrijding van uithuiszetting moet meer bekend gemaakt worden. Mensen moeten sneller op hulp kunnen rekenen bij betaalbaarheidsproblemen of andere zorgen.

Er is nood aan meer hulp bij het zoeken naar een woning en meer woonbegeleiding, zeker ook in specifieke gevallen na het verblijf in een instelling, voorziening of na detentie. 

Uit onderzoek blijkt dat sociale diensten dak- en thuisloosheid onderschatten. Hierdoor worden soms verkeerde adviezen gegeven en worden mensen niet altijd goed doorverwezen. Een blijvende investering in onderzoek en ondersteuning van sociaal werkers in deze materie is belangrijk.  

Niet alle situaties waarbij je je huis moet verlaten zijn altijd te vermijden, daarom is er nood aan voldoende transitwoningen en noodwoningen voor mensen die tijdelijk dakloos worden. Zodat zij tijd en ruimte krijgen om op zoek te gaan naar een permanente oplossing.

Ook een betere werking van het systeem rond het referentieadres moet voorkomen dat mensen hun rechten verliezen en zo in nog grote problemen terecht komen. 

Actieplan om langdurige dakloosheid te beëindigen 

Housing First is een gekende succesvolle manier om langdurige dakloosheid te beëindigen, het moet dan ook het uitgangspunt vormen van een actieplan.

Housing First projecten moeten overal in Vlaanderen en Brussel opgestart worden, en bestaande projecten moeten verankerd worden. Het vernieuwende aan de Housing First projecten is dat huisvesting niet als einddoel wordt gezien, maar als startpunt.

Bij Housing First projecten krijgen mensen die dakloos zijn, eerst een vooral huisvesting. Daarna kan eventuele begeleiding opgestart worden.  

De toegang tot de sociale huisvesting voor mensen die dak- of thuisloos worden moet verzekerd blijven. Samenwerking tussen verschillende diensten en beleidsdomeinen is essentieel om langdurige dakloosheid te beëindigen.

Als alle beleidsactoren geloven dat dakloosheid beëindigen echt wel kan, als het een prioriteit wordt, dan zorgen we samen voor een dak voor iedereen.  


 

Meer informatie?