Bezoek vicepremier Petra De Sutter aan de Springplank in Sint-Niklaas

06/02/2023

Welzijnszorg heeft de campagne 'Allemaal digitaal?!' afgesloten met een bezoek van vicepremier Petra De Sutter aan De Springplank in Sint-Niklaas. De campagne richtte zich op de impact van digitalisering op mensen in armoede. Actievoerders trokken in december de straat op met een Soep op de stoep- of andere actie. Welzijnszorg ontving meer dan 6000 postkaartjes met uiteenlopende drempels die mensen ervaren.  Het gaat onder andere over digitale drempels bij bankdiensten, gezondheidsdiensten en overheidsplatformen. Koen Trappeniers, directeur van Welzijnszorg: “Digitalisering lijkt geen evident armoedethema, maar het raakt fundamenteel aan de toegang tot rechten die zo essentieel is in de strijd tegen armoede. We zijn blij dat zoveel mensen samen met ons deze boodschap hebben verspreid.”Bezoek aan De Springplank Vicepremier De Sutter, ook minister van telecom en ambtenarenzaken, werd ontvangen bij armoedevereniging en Welzijnsschakel de Springplank in Sint-Niklaas. De Springplank startte met het project 'digitale sprong' een uitleensysteem voor laptops, chromebooks en tablets voor meer dan 500 gezinnen.   Marjolein Damen, groepswerker bij De Springplank: “We geven hier gratis digitale workshops samen met Ligo aan iedereen die meer wil leren over de digitale wereld. In onze lokalen is ook een digipunt. We zorgen zelf voor vrijwilligers die mensen begeleiden in het digipunt. Mensen komen met heel uiteenlopende vragen en ook voor de vrijwilligers is het niet altijd makkelijk om de vragen te begrijpen.”Belang van toegankelijke dienstverlening Veel mensen ervaren de digitale systemen als moeilijk of niet gebruiksvriendelijk. Digitalisering maakt mensen afhankelijker van familie of vrijwilligers. Daarom pleit Welzijnszorg voor het behoud van fysieke dienstverlening waar nodig. Vrijwilligers en lokale armoedeorganisaties kunnen deze dienstverlening niet vervangen. Te duur Daarnaast blijft de kostprijs van internet en materialen te duur voor veel mensen. Zelfs rekening houdend met het vernieuwde sociaal tarief telecom vanaf 2024 blijft internet een grote kost voor mensen in een armoedesituatie. Welzijnszorg blijf aandringen bij de minister om ook mobiele data mee te nemen in het sociaal tarief. Zeker voor mensen zonder vaste verblijfplaats of in opvangstructuren is dat belangrijk. Engagementen Welzijnszorg kijkt niet enkel naar de overheid om digitale uitsluiting weg te werken. Een aantal organisaties zijn al op de kar gesprongen en ondertekenden een engagementsverklaring met Welzijnszorg, waarin zij aangeven mee te willen strijden tegen digitale uitsluiting.  “Met de engagementsverklaringen proberen we echt het verschil te maken door organisaties bewust te maken van digitale ongelijkheid. Deze campagneperiode mag dan wel afgelopen zijn, de strijd tegen armoede en digitale uitsluiting gaat verder,” besluit Trappeniers.