Armoedecijfers 2024

26/02/2024

Hoopvol en zorgelijk

Elk jaar brengt STATBEL nieuwe cijfers over armoede uit. Meer dan 2,1 miljoen (18,6%) Belgen lopen risico op armoede en sociale uitsluiting. Een duizelingwekkend cijfer. 

Daling in monetaire armoede

Hoopvol nieuws is wel dat de daling in monetaire armoede zich lijkt door te zetten, van 13,2% vorig jaar naar 12,3% dit jaar. Er zijn dus iets minder mensen in België die moeten rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens (€ 1450 voor een alleenstaande) dan vorig jaar. 
Dat wil zeggen dat de genomen maatregelen, de laagste uitkeringen opgetrokken werden en de automatische indexering, weldegelijk hun effect hebben op de armoedecijfers. Het beste argument om verder in te zetten op inkomensversterking en de uitkeringen verder op te trekken. 

Waakzaamheid geboden

Langs de andere kant zien we enkele signalen die waakzaamheid vergen. De daling in de cijfers situeert zich voornamelijk in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Vlaanderen blijven de cijfers stabiel (7,8%). 
 Daarnaast tonen de cijfers dat het monetair armoederisico voor mensen die werken stijgt, van van 3,6% in 2022 naar 4,7% in 2023. De reden daarvoor is onder andere dat de automatische indexering van de lonen in de privé-sector niet overal even snel en even hoog is. Het toont nogmaals dat werk niet per definitie de oplossing is om uit armoede te geraken. Enkel waardig werk, met voldoende hoog inkomen kan daarvoor zorgen. 

Verhogen uitkeringen blijft hard nodig

Belangrijk is dat deze nieuwe cijfers niet mogen gebruikt worden om mensen die werken en mensen die niet werken tegen elkaar uit te spelen. Armoede is voor iedereen een onrecht en er moeten dus voor elke groep die risico loopt op armoede gepaste maatregelen genomen worden. Laten we ook niet vergeten dat onderzoek van het Expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn, dat ook de kostprijs van noodzakelijke uitgaven meeneemt, keer op keer aantoont dat de minimumuitkeringen in België niet voldoende zijn om voldoende te kunnen participeren in de Belgische samenleving. Het verder optrekken van de uitkeringen blijft dus noodzakelijk. 

Veel te veel mensen lopen risico op armoede

Deze nieuwe armoedecijfers leren ons dus heel wat.  Er hebben nog altijd veel te veel mensen in België een risico op armoede en sociale uitsluiting. Door maatregelen te nemen die een rechtstreekse impact hebben op het inkomen van mensen, kunnen de cijfers teruggedrongen worden. En voor iedereen met een risico op armoede, zonder onderscheid in arbeidssituatie moet voor die inkomenszekerheid gezorgd worden. 

Bronnen