Zonder schoolboeken in de klas (17/9/'19)

Steeds meer jongeren moeten het stellen zonder schoolboeken. Vandaag organiseren verschillende armoedeorganisaties en de onderwijskoepels daarom voor het eerst een Boekencheckdag. Ze roepen leerkrachten op om in alle Vlaamse en Brusselse secundaire scholen te tellen hoeveel leerlingen het zonder boeken moeten stellen. De gegevens worden verzameld en zo krijgen we een scherper beeld over het probleem.

"Al twee jaar begeleiden we secundaire scholen bij het omgaan met armoede en kostenbeheersing. We kregen signalen van leerkrachten dat er leerlingen zijn zonder schoolboeken, soms zelfs het hele jaar lang. Als ze nagaan waarom dat zo is, dan is dat meestal omdat de ouders de boeken niet kunnen betalen," vertelt Colette Victor, coördinator van Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen.

"Het was al eind september toen mijn jongste dochter haar boekenpakket kreeg, omdat ik geld heb moeten lenen om het openstaand bedrag te kunnen betalen," zegt Anja. "Maar dat is niks vergeleken met vorig jaar. Toen hadden allebei mijn dochters tot aan de herfstvakantie geen boeken.” - getuigenis Vierde Wereldgroep Mensen voor Mensen.

Externe boekenleverancier

"Uit onderzoek van partnerorganisatie SOS Schulden op School vzw weten we dat de schoolfactuur de hoogste prioriteit heeft bij ouders. Toch blijven de stijgende kosten op school een grote drempel voor ouders met een klein budget. Met als gevolg dat duur schoolmateriaal soms gewoon niet aangekocht kan worden."

"Het gaat vaak niet om onwil van de leerkrachten, maar om een niet doordacht schoolbeleid rond schoolboeken en armoede. We hopen dat Boekencheckdag op 16 september de scholen en leerkrachten alert maakt voor het probleem en ze doet nadenken over een bewust scholenbeleid. Want goed en betaalbaar onderwijs is een recht voor alle leerlingen in onze scholen."

Lieven Boeve directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs beaamt: “Voor elke leerling willen we het beste onderwijs. De toegang tot kwaliteitsvol schoolmateriaal is daarbij van groot belang. Daarom helpen we onze scholen om kostenverlagend te werken en zetten we onze schouders onder deze actie.”

"De scholen moeten terug de regierol in handen durven te nemen. Scholen onderschatten heel vaak hun eigen onderhandelingspositie met externe boekenleveranciers. Ze onderhandelen over de prijs maar niet over de sociale criteria. Bijvoorbeeld het voorzien van een haalbaar afbetalingsplan voor ouders en het niet inzetten van een agressief invorderingsbedrijf," zegt Colette Victor.

“Het onderwijs heeft een hele belangrijke maatschappelijke rol in het realiseren van gelijke kansen”, benadrukt Raymonda Verdyck, topvrouw van het GO! “Daarom vraagt het GO! de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Tot het zover is, stimuleren we onze scholen en scholengroepen om een doordacht kostenbeleid uit te werken en sensibiliseren we onze leerkrachten over thema’s als armoede.”

Het streefdoel voor elke school moet zijn dat er nul leerlingen zonder schoolboeken in de klas zitten. Daarom roepen de armoedeorganisaties en onderwijskoepels leerkrachten en schoolbesturen op om massaal deel te nemen aan deze actie. De officiële start werd gegeven op maandag 16 september in Rhizo Hotelschool in Kortrijk.

Meer info nodig of op zoek naar getuigen?  colette.victor@welzijnszorg.be of 0473/56 72 79.

De boekencheck kon op heel wat mediabelangstelling rekenen. Volg het op:

www.boekencheck.be
https://www.facebook.com/boekencheck

 

De partners 

bc_partners