Dossier camp. 2020 'Wonen onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!'

In het dossier formuleren we aanbevelingen aan politiek en samenleving om samen werk te maken van de strijd tegen armoede en een beter woonbeleid. Wonen mag niet onbetaalbaar zijn!