Dossier 2016 'Armoede is een verhaal van 1 op 7'

In dit dossier besteden we aandacht aan het armoedeweb en het complexe probleem dat armoede is. 1,7 miljoen mensen in ons land leeft in armoede, dat is meer dan 1 op 7!
Nog veel meer mensen worden er tijdens een bepaalde periode in hun leven mee geconfronteerd. Sommige groepen hebben een grotere kans om in armoede te belanden. Armoede is een complex probleem waarbij mensen uitgesloten worden op verscheidene vlakken in het leven. Het is een schending van hun grondrechten.