De coronacrisis en onderwijs - Beleidsvoorstellen (16/04/'20)

De onderwijskloof was al een probleem voor de coronacrisis en dreigt nu verder uitgediept te worden. Dat moeten we te allen prijze vermijden, want de gevolgen (leerachterstand, schooluitval, minder kansen op de arbeidsmarkt) zullen anders nog jaren doorwerken.

Samen met ATD Vierde Wereld, Netwerk Tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, Uit de Marge, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Welzijnsschakels schreven we aanbevelingen om gelijke onderwijskansen te waarborgen tijdens en na de coronamaatregelen.

Deze aanbevelingen en suggesties dienen voor de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse regering. Vanuit onze ervaring en de signalen die we opvangen vragen we aan minister van Onderwijs Ben Weyts om in het belang van elk kind maatregelen te nemen om de impact van de coronacrisis op het Vlaamse onderwijs te beperken. We gaan concreet in op een urgentieplan voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie, afstandsonderwijs, evaluaties en eindtermen, de omkadering van de verdere schoolsluiting en heropstart, de nodige gedifferentieerde aanpak bij een heropstart, het begin van het nieuwe schooljaar en beleidsoverschrijdende maatregelen.

Daarnaast spreken we ook lokale besturen, onderwijsverstrekkers en scholen aan.