Kaizen: geloof in de krachten, capaciteiten en mogelijkheden van elk individu

“Een stabiele woning zorgt ervoor dat jongvolwassenen van daaruit hun leven opnieuw kunnen opbouwen en zich zo uit het spiraal van armoede hijsen.”

Kaizen biedt een plek om te wonen aan jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar die, om welke reden dan ook, geen vaste verblijfplaats hebben. Dit kan zijn omdat ze niet meer welkom zijn thuis, omdat ze aan het rondzwerven zijn van de ene persoon naar de andere, omdat ze dakloos zijn… Kaizen is een afdeling van Jeugddorp vzw, in Bonheiden 

Kaizen gelooft sterk in de krachten, capaciteiten en mogelijkheden van elk individu. Ze zetten in op samenwerken, zowel met het nog bestaande informele netwerk van de jongeren als met andere professionelen.

Jongeren krijgen ondersteuning tijdens wekelijkse contacten om hen voor te bereiden op het (terug) alleen gaan wonen.  Ze streven er naar om de jongeren te activeren naar een zinvolle dagbesteding ((vrijwilligers)werk, opleiding, school ...). Tijdens de periode van een half jaar tot een jaar zet Kaizen in op het positieve en op kleine stapjes naar verandering.

Kaizen

Het gaat vaak over jongeren die in (kans)armoede zijn opgegroeid, in gezinnen waar negatieve ervaringen zich opstapelden. Die vicieuze cirkel willen de medewerkers van Kaizen doorprikken.

Ze proberen de jongeren terug te motiveren en meer vertrouwen te geven in zichzelf en de maatschappij, zodat ze zichzelf durven en kunnen ontwikkelen. Door meer grip te krijgen op hun eigen leven, groeit voorzichtig ook het geloof in de maakbaarheid van hun eigen toekomst. 

Kaizen geeft de signalen die ze opvangen in hun werking ook door aan andere hulpverleners en organisaties en brengt dit onder de aandacht van de lokale en Vlaamse overheid.

Zo streven ze ernaar dat de positie van deze jongeren meer aandacht krijgt in politiek en beleid. Ze weten namelijk uit ervaring dat deze leeftijdsgroep, die heel wat belangrijke stappen zetten in hun leven (meerderjarigheid, alleen wonen, werk ...), vaak onderbelicht blijft. Nochtans is deze periode van groot belang om de negatieve spiralen te doorbreken. Als er maar de nodige ondersteuning is en geloof in de krachten van deze jongeren. 

Lees hier het verhaal van Melissa

Meer info en contactgegevens