Infosessie Dossier

Na de campagne van 2020 weten we dat het recht op wonen vooral een fictief recht is. Er zijn sociale woningen, maar veel te weinig. Er zijn huursubsidies, maar veel te weinig. Dat gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat het drummen is op de woonmarkt. Schaarste betekent concurrentie en concurrentie zorgt voor uitsluiting en discriminatie. Daar zoomen we met deze campagne op in. 

Tijdens deze digitale infosessies ontdek je meer over de inhoud van de campagne. Zo kan je geïnformeerd de campagneboodschap mee verspreiden.

We zoomen in op drie probleemgebieden:

  • Uitsluiting en discriminatie. Verhuurders hebben soms vooroordelen omwille van bijvoorbeeld huidskleur, alleenstaand-zijn of een laag inkomen. Dat mag nooit het weigeren van een kandidaat-huurder rechtvaardigen.
  • Het pad naar een sociale woning. De ligging van sociale woningen is niet altijd ideaal, maar mensen mogen maar één keer een woning weigeren. De voorrang voor mensen met een ‘lokale binding’ maakt dat mensen die vaak (moesten) verhuizen en nieuwkomers uitgesloten worden van het recht op een woning.
  • Dak- en thuisloosheid. Uiteraard is het recht op wonen geschonden bij mensen die dakloos zijn of van noodoplossingen gebruik maken. Heel wat andere rechten hangen ook samen met het hebben van een adres.

Start: 19u30
Duur: ongeveer 1,5u

De inschrijvingen voor deze sessie zijn afgesloten.  

Infosessie Dossier