Hoe gastvrij zijn we echt?

Bie en Marc, vrijwilligers bij het tijdelijk woonproject De Woonterp, helpen o.a. met het zoeken naar een menswaardige vaste woning voor twee grote gezinnen, nl. een Afrikaans gezin met zes kinderen en een Syrisch gezin met tien kinderen.

Beide gezinnen wonen al meerdere jaren in De Woonterp, en zijn aangewezen op een vervangingsinkomen en/of minimumloon. 

Hoewel beide gezinnen ingeschreven staan op wachtlijsten voor een sociale woning is het wegens de lange wachtlijsten vrij uitzichtloos om langs deze weg een geschikte woning te krijgen.

Structureel zit het goed fout in Vlaanderen: veel te weinig sociale woningen, zeker voor grotere gezinnen. Aanbod en vraag zijn totaal niet met elkaar in overeenstemming. 

Als we op de privémarkt beginnen te zoeken, duiken er heel wat andere hindernissen op. De huurprijs van een geschikte woning is niet haalbaar voor een groot gezin dat aangewezen is op een vervangingsinkomen of minimumloon.

Vinden we toch een geschikte huurwoning, dan doet de gezinsgrootte vaak de deur dicht. En dan is er de grote hindernis van een vreemde familienaam en de buitenlandse afkomst die zoveel verhuurders doet terugdeinzen.  


"De moeilijke zoektocht naar een menswaardige woning bezorgt vrijwilligers al veel frustratie. Wat moet het dan niet zijn voor mensen op de vlucht? Welk beeld krijgen zij van onze Belgische samenleving? Naar de toekomst toe: bieden we hen een menswaardig perspectief? Of laten we hen over aan de dubieuze huisjesmelkers? Kortom: hoe gastvrij zijn we écht?"   


Tijdelijk Woonproject De Woonterp, beheerd door Het Protestants Sociaal Centrum In Antwerpen. 

Meer info en contactgegevens