Het verhaal van Guillaume

Guillaume is een alleenstaande man van 52 jaar. Hij werkt 3 halve dagen in een sociale leerwerkplaats. Door te zwaar werk als havenarbeider heeft hij pijn en last in armen en schouders. Wegens evenwichtsproblemen kan hij zich niet verplaatsen met fiets of moto. Hij heeft een beperkt inkomen van € 1.100. Zes jaar geleden woonde hij in een ver afgelegen, armzalige chalet. Hij kreeg financiële hulp en psychologische ondersteuning van het OCMW. Hij had geen contact meer met zijn familie en minimale sociale contacten. Enkel zijn hond gaf hem gezelschap en levenszin. Hij dreigde zijn uitkering fors te zien dalen wegens langdurige werkloosheid. Hij voelde zich niemand. Hij was de wanhoop nabij.

Er kwam een kentering in zijn crisissituatie door samenwerking van verschillende hulpdiensten. Hij kon gaan werken in een sociale leerwerkplaats waardoor zijn inkomen en zijn sociale contacten verhoogden. Zijn eigenwaarde “ik kan nog wel iets” werd er door opgekrikt. Het Sociaal Verhuurkantoor bezorgde hem een betere woning, dicht bij een stadscentrum. Via een buddy van de plaatselijke Welzijnsschakel kwam hij in contact met andere mensen die het ook moeilijk hadden. Geleidelijk aan ging hij zich thuis voelen in deze groep en kon hij in de dialooggroep zijn verhalen kwijt en kon hij anderen dienstbaar zijn.

Een nog grotere doorbraak en groei kwam er toen hij deel ging uitmaken als actief lid van vzw De Tandem, een burgerbeweging die acties opzet om solidariteit en duurzaamheid te stimuleren. In de Repair Cafés die vzw De Tandem tweemaandelijks organiseert is hij de barman en hij maakt inmiddels als werkend lid deel uit van deze vzw. Geleidelijk aan groeide bij hem het besef dat hij nog meer mogelijkheden in zich had. Hij ging deelnemen aan vormingen van Welzijnsschakels en nam deel aan hun regionale vergaderingen. Hij maakt deel uit van de werkgroep die elk jaar op 17 oktober de armoede onder de aandacht van de beleidsmakers brengt door een grote openbare manifestatie te houden.

Van uit een hopeloze crisissituatie is Guillaume, door de warme bezorgdheid en goede samenwerking van velen, geëvolueerd tot een zelfbewuste man die stap voor stap naar een leefbaar en zinvol leven streeft.