Het Credohuis: een veilige thuis voor jongeren

Het Credohuis in Pelt biedt een warme thuishaven aan vier jongeren die om een of andere reden geen andere plek vinden om te wonen. Bij deze dak- en thuislozen jongeren ontmoet je jeugdinstellingverlaters, sofaslapers  of jongeren die er niet in slagen zelfstandig hun plaats in de maatschappij te vinden. Het Credohuis is een initiatief van JoLi vzw.

Het huis is een warme thuis waar de jongeren rust vinden en er tot bloei kunnen komen. Met een huiselijke sfeer, een gezellige zithoek, verse bloemen en fruit, een tuintje… én met intensieve en integrale begeleiding zetten ze de jongeren op weg om (terug) hun leven in handen te nemen en te durven dromen van de toekomst. 

Ze streven ernaar dat de jongeren hun identiteit, bekwaamheid en zelfstandigheid (her-) ontdekken, keuzes maken en deze in de praktijk brengen. Concreet gaat dit over sociaal functioneren, emotioneel welzijn, gezondheid maar ook omgaan met geld of een zinvolle dagbesteding. 


In het Credohuis is er 24/7 iemand aanwezig. Buiten de uren van de trajectbegeleider is er steeds een vrijwilliger, dus ook ’s avonds en ‘s nachts. Ze vragen een groot engagement  aan hun vrijwilligers (één shift per twee weken), maar op deze manier maken ze deel uit van de “Credofamilie” en kunnen de jongeren altijd bij hun “oudere broer of zus” terecht. De vrijwilligers dragen op deze manier iets belangrijk bij in de levens van deze jongeren.

"Vanuit onze christelijke overtuiging zetten we ons in voor deze gasten. Met liefde, tijd en aandacht gaan we op zoek naar de verborgen bekwaamheid en identiteit van elke jongere zodat hij een volwaardig plek krijgt in onze maatschappij." Vrijwilliger van Credohuis

Meer info en contactgegevens