Bloemen noch kransen

Bij het overlijden van een dierbare staat je wereld even stil. Naast omgaan met alle emoties zijn er ook allerlei praktische zaken te regelen. Eén daarvan is de keuze tussen het geven van bloemen en kransen of de mogelijkheid om een gift te doen.

Want een overlijden zet de dingen op scherp, confronteert je met vragen waarvan je dacht dat je ze nooit zou stellen. Deze periode doet je ook stilstaan bij wat écht belangrijk is. Het is een grote troost als de overledene op één of andere manier voortleeft. De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we blijven maken in de levens van anderen. 

Wil je hier graag meer over weten?

Neem gerust contact op met Chris:
Chris De Cock
Filantropie & Partnerschappen
+32 471 77 21 34
chris.decock@welzijnszorg.be
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel

Praktisch

De mogelijkheid om een gift op te nemen als tekst op de overlijdenskaart, kan op twee manieren.

  • Via ons online platform is digitaal schenken mogelijk: hiervoor maak je een persoonlijke pagina en URL aan via deze link.
  • Maar ook een manuele overschrijving is mogelijk. Hieronder een voorstel:
    Als herdenking aan [naam] liever geen bloemen of kransen maar een gift voor Welzijnszorg want de strijd tegen armoede lag [naam] nauw aan het hart. Zo kunnen haar/zijn idealen verder leven en wordt de wereld een stukje beter. Hartelijk dank.
    Rekeningnummer Welzijnszorg: BE 21 0000 0000 0303
    [URL persoonlijke pagina]

Giften vanaf € 40 op jaarbasis geven de schenkers recht op een fiscaal attest waarmee ze 45% van hun bedrag recupereren.