Alleen kom je verder, samen komen we veel verder

Open Armen vzw is een erkende vereniging waar armen het woord nemen (VWAHN) in Halle. Onze vereniging bestaat uit een 30-tal mensen met armoede ervaring. Het is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar versterken en samen naar oplossingen zoeken om armoede en sociale uitsluiting uit de wereld te helpen. Open armen wil een luisterend oor zijn en een plaats bieden om nieuwe mensen te leren kennen. Daarnaast willen we ook opkomen voor mensen in armoede en hen vertegenwoordigen.

Mensen die in een armoede situatie zitten durven hier niet altijd voor uit te komen. Wij willen met Open armen mee hun stem uitdragen en een hand reiken naar mensen die in een zelfde situatie zitten. Eens je immers in een situatie van armoede geraakt, is het vaak heel moeilijk er uit te geraken. Je raakt vaak verdwaald in de het landschap van hulporganisaties. Ook schaamte om hulp te vragen of bij het OCMW aan te kloppen speelt vaak mee. Het grote risico bestaat dan dat je sociaal geïsoleerd geraakt met je eigen problemen en in een vicieuze cirkel terecht komt. Een uitweg vinden wordt dan vaak moeilijk.

“Ik vluchtte van mijn problemen. Ik stak elke factuur die ik kreeg gewoon terug in de brievenbus tot de deurwaarder ineens aan de deur stond.” – vrijwilliger bij Open armen

De vrijwilligers van Open armen zijn stuk voor stuk sterke mensen die de stap hebben durven zetten om hun leven terug in eigen handen te nemen. De focus ligt voornamelijk op de groep, maar ook elk individu legt een traject af bij Open Armen om beetje bij beetje zijn grenzen te verleggen. Als ervaringsdeskundigen willen ze mensen die hetzelfde doormaken, ondersteunen en ‘buitenstaanders’ sensibiliseren. Samen staan we sterk in de strijd tegen armoede!

“Ik was al een tijdje werkloos en de VDAB verplichtte me om naar Open Armen te gaan. Ik was immers eenzaam en vluchtte vaak in de drank om mijn problemen te kunnen vergeten. Open armen heeft me heel warm onthaald en heeft mijn ogen doen opengaan. Ik kwam tot het besef dat mijn leven een ‘wrak’ geworden was en dat het zo niet verder kon. Het contact met andere mensen heeft bij mij de klik gemaakt om mijn leven terug op orde te zetten. Ik heb de stap naar de AA durven zetten. Ik durf nu nog steeds niet altijd om hulp vragen omdat ik me schaam voor mijn verleden. Open armen helpt me wel om stapje voor stapje terug vertrouwen te krijgen in mensen en mijn hart te luchten.” –Vrijwilliger bij Open armen

“Open armen is als een tweede thuis voor mij. Vroeger durfde ik niet buiten te komen uit schrik voor al de roddels. Nu durf ik al meer over mijn leven en mijn gevoelens praten en dat lucht op.”- Vrijwilliger bij Open Armen “Open armen zorgt voor een uitweg uit je problemen. Ik leer nog elke dag bij waar je terecht kan. Het is een informatiebron die beetje bij beetje het gevoel van onwetendheid wegneemt.” – Vrijwilliger bij Open Armen