Malubimpa: gedeelde interesses en solidariteit als handvaten om zich thuis te voelen

Welzijnsschakel Malubimpa is een vrijwilligersgroep die zich inzet voor de ondersteuning van migranten en vluchtelingen in Malle, Zoersel en omgeving. Ze bouwen bruggen tussen mensen omdat ontmoeting en dialoog de ogen en harten openen. Ze geloven sterk in gedeelde interesses en solidariteit en willen de afstand tussen mensen verkleinen en het begrip vergroten. Dit zijn belangrijke handvaten om zich thuis te kunnen voelen in Malle en omgeving. 

Malubimpa geeft individuele ondersteuning maar organiseert ook heel wat groepsactiviteiten: culturele manifestaties, het Sinterklaasfeest, workshops over gezond eten, een stiltebijeenkomst voor slachtoffers van de oorlog in Syrië, maar ook uitstapjes en sportactiviteiten.

Tweewekelijks organiseren ze een conversatietafel. Dit zijn avonden waar mensen de kans krijgen om Nederlands te oefenen in een ongedwongen en vriendschappelijke sfeer. De avonden worden georganiseerd rond een thema (gezondheid, armoede, feesten,..) of rond een spel (bv dixit, een quiz). Deze avonden functioneren ook als contactmomenten waarop er tijd is voor allerlei vragen.

Welzijnsschakel Mulubimpa

"Doorheen onze werking ontdekten we dat een groot deel van onze doelgroep moeilijkheden heeft met het zoeken naar een gepaste woning. Daarom zullen we het thema aan bod laten komen op onze conversatietafels en infosessies organiseren met experten zoals personen van immobiliënkantoren, het Vlaams Woningfonds, Sociaal Verhuurkantoor…

We hopen de zelfredzaamheid van onze doelgroep te verhogen doordat ze weten waar ze met hun vragen (over het zoeken naar een woning) terecht kunnen. Omdat we op de conversatietafels aandacht besteden aan specifieke terminologie en letten op de goede uitspraak, verkleinen we de taalbarrière. Kennis van het landschap van huren en kopen en het aangaan van leningen, versterkt zeker de zelfredzaamheid van onze doelgroep." Vrijwilliger van Malubimpa 
 

Meer info en contactgegevens