Bezinnen of vieren met kinderen

Welkom in ons huis met een hart.

Een school, een geloofsgemeenschap, een catechesewerking? Een viering, een bezinning, een stilvalmoment? We bieden gebruiksklaar materiaal op het kruispunt van de campagne rond wonen en het jaarthema van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In dit bundeltje volgen we de opbouw van een eucharistieviering, maar iedereen kan er ideeën uit plukken. 

(dit aanbod staat ook in de liturgiemap [nr 10], maar is hier apart downloadbaar)

Bezinnen of vieren met kinderen