Dames Draaien vzw Brussel

Dames Draaien doet een cultuuraanbod aan vrouwen en mannen in een precaire situatie met o.m. films, socio-culturele evenementen, festivals, tentoonstellingen, ateliers, conferenties en artistieke voorstellingen. Onze

algemene doelstellingen zijn de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen en de gender gerelateerde discriminatie wegwerken. 

De activiteiten worden gekozen in overleg en in aansluiting met het doelpubliek en voorzien van een nabespreking. Het aanbod dat we doen, gaat over de relaties man-vrouw, het onrecht en discriminatie die vrouwen aangedaan wordt, over de kracht en de strijd van vrouwen om hun lot te verbeteren. Armoede is een weerkerend  thema. Onze films getuigen over schrijnende omstandigheden waarin ze moeten werken en leven alsook over de nadelige effecten ervan op vrouwen en kinderen. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op de kracht, de vindingrijkheid en de solidariteit die hen helpt met  hun precaire situaties  om te gaan en/of ze te overwinnen.

Het gebeurt dat een activiteit zich, omwille van bepaalde cultuur sensitieve problemen, alleen tot vrouwen richt. Doorgaans hebben we een gemengd publiek van mannen, vrouwen en kinderen vanuit vele nationaliteiten.

Aanbod

  • presentatie of getuigenis tijdens een activiteit of viering
  • mogelijkheid tot groepsbezoek
Dames Draaien Brussel