Dagactiviteitencentrum De Kajuit Blankenberge

DAC De Kajuit beoogt de bevordering van de levenskwaliteit van volwassenen met een chronische psychiatrische problematiek of met psychosociale problemen.

De nood om bij de maatschappij te horen is aanwezig en maar al te vaak merken wij dat mensen net de omgekeerde stap zetten (weg van de maatschappij, in hun eigen veilige cocon). Daarom willen wij een aantal vormingen opzetten om onze mensen de moed/ kracht te geven om de stap te durven zetten in de hedendaagse maatschappij.

Om vormingen te kunnen organiseren dienen wij onze mensen te prikkelen. Met onze deelnemers gingen we op zoek hoe we het geven van vormingen kunnen optimaliseren en om het voor hen zo comfortabel mogelijk te maken. De deelnemers kunnen het best memoriseren bij actieve deelname en visualisatie. Om dit idee kracht bij te zetten, willen we graag investeren.

Aanbod

  • getuigenis of presentatie voor scholen, parochies en groepen
  • geschreven of mondelinge verhalen van werkers, deelnemers, bezoekers of cliënten van de organisatie of het project
Dagactiviteitencentrum De Kajuit Blankenberge