Dagactiviteitencentrum De Kajuit, Blankenberge

DAC De Kajuit beoogt de bevordering van de levenskwaliteit van volwassenen met een chronische psychiatrische problematiek of met psychosociale problemen.

De nood om bij de maatschappij te horen is aanwezig en maar al te vaak merken wij dat mensen net de omgekeerde stap zetten (weg van de maatschappij, in hun eigen veilige cocon). Daarom willen wij een aantal vormingen opzetten om onze mensen de moed/ kracht te geven om de stap te durven zetten in de hedendaagse maatschappij.

De komende jaren willen zij vormingen door ervaringsdeskundigen geven en wensen ze beroep te doen op ervaringsdeskundigen die samen op stap gaan naar lokale initiatieven al dan niet in de GGZ. Op deze manier willen zij mensen die omwille van hun psychische kwetsbaarheid geconfronteerd worden met financiële drempels, ondersteunen in hun herstelverhaal en hun zelfredzaamheid bevorderen.

Aanbod

  • getuigenis of presentatie voor scholen, parochies en groepen
  • geschreven of mondelinge verhalen van werkers, deelnemers, bezoekers of cliënten van de organisatie of het project
Dagactiviteitencentrum De Kajuit Blankenberge