Project Interculturele Solidariteit

Diversiteit

ARMOEDE & SOLIDARITEIT zijn twee woorden die onlosmakelijk verbonden zijn met Welzijnszorg. In 2018 voegen we daar nog een woord aan toe: DIVERSITEIT. Op 1 januari 2018 startte het project INTERCULTURELE SOLIDARITEIT in Antwerpen. Met dit project wil Welzijnszorg armoede bij mensen met een migratieachtergrond doorgronden en samen met verschillende gemeenschappen zoeken naar structurele oplossingen.

Samen met onze partners (zoals Bisdom Antwerpen, Samenlevingsopbouw, Beweging.net, Minderhedenforum, Universiteit Antwerpen, Armen Tekort…) werd een grondige omgevingsanalyse gemaakt. Met deze informatie wordt het project verder vorm gegeven. Vanaf september 2018 worden de eerste contacten gelegd met drie gemeenschappen: de Marokkaanse gemeenschap, de Afghaanse gemeenschap en de West-Afrikaanse gemeenschap. Deze gemeenschappen zijn van belang in Antwerpen door hun grootte of groei.

We maken kennis met hun leefwereld. We bevragen hoe zij solidariteit beleven en uitdragen. We gaan in gesprek en delen de visie van Welzijnszorg. Samen zoeken we naar manieren om elkaars solidariteit te versterken en om samen te werken. Het doel is een duurzaam partnerschap opbouwen met deze gemeenschappen.

Welzijnszorg bedt de bevindingen van het project in in haar werking. Zo geven we ook de komende jaren diversiteit een plaats en de nodige aandacht.

Heb je vragen rond dit project? Wil je graag meedenken of meewerken?
Stuur Samira Amyay een mail of bel haar of 03 217 24 98

Stuur Samira een mail