Wereld van Indra – rust en ruimte om te groeien

Jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen en jongeren met een zwakke sociale afkomst zijn erg kwetsbaar. Hun schoolse traject wordt daardoor moeilijker. Sommigen verzeilen in een neerwaartse spiraal waarbij ze het contact met de school en een opleiding zelfs helemaal kunnen verliezen. Zo krijgen ze te weinig kansen op ontwikkeling. Hun recht op onderwijs wordt niet vervuld.

De Wereld van Indra, een groep vrijwilligers,  biedt sinds 2008 een zinvolle dagbesteding aan jongeren, 6 tot 18 jaar, voor wie omwille van psychische, emotionele of gedragsproblemen schoollopen, tijdelijk of voltijds, erg moeilijk is geworden. Deze kinderen en jongeren hebben nood aan begeleiding op maat. Omdat we individueel en op maat werken is het aandeel jongeren met psychische problemen zeer groot (80 %). Vaak wachten ze op onderzoek of behandeling, anderen trachten na diagnose de weg naar onderwijs terug te vinden in een aangepast traject.

We vangen hen tijdelijk op om hen opnieuw een gevoel van eigenwaarde en een positief toekomstbeeld te geven. Ze kunnen rust vinden door te helpen in onze moes- en bloementuin en te leven op het ritme van de seizoenen. Ze kunnen aan de slag gaan met natuurlijke materialen. Door te zorgen voor de  boerderijdieren, gaan ze in relatie staan. Ze leren de dag door te brengen met anderen.

We bieden ouders en doorverwijzers (scholen, CLB’s, voorzieningen) een plaats waar ze met deze jongeren terecht kunnen, intens betrokken worden bij het traject en gesteund worden in hun opvoedingstaak. Samen gaan we op zoek naar een positieve, toekomstgerichte oplossing voor elke jongere.