Stilvallen of vieren met kinderen

Samen met Robby op weg naar Kerstmis. Een school, een geloofsgemeenschap, een catechesewerking? Een viering, een bezinning, een stilvalmoment? We bieden gebruiksklaar materiaal op het kruispunt van de campagne 'Samen solidair tegen armoede' en het jaarthema van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen 'Handen vol hoop'. In dit bundeltje volgen we de opbouw van een eucharistieviering, maar iedereen kan er ideeën uit plukken. 

In de viering/bezinning krijgen affiches een plaats. Robby biedt alvast inspiratie:
- 5 Robbyaffiches + campagneaffiche 

(dit aanbod staat ook in de liturgiemap [nr 22], maar hier apart downloadbaar)

Stilvallen of vieren met kinderen