Vormingen van Welzijnszorg

Educatie is voor Welzijnszorg de motor voor maatschappelijke verandering. We presenteren een correct en hedendaags beeld van armoede, gedragen door mensen in armoede. Op die manier tonen we de relatie met politiek-maatschappelijke keuzes in onze samenleving aan.

Vormingen op maat

We bieden vormingen op maat over armoede en de mechanismen van armoede. Deze vormingen focussen niet enkel op kennisoverdracht. Samen met een educatief medewerker met armoede-ervaring werkt de educatieve medewerker de vorming uit. Concrete armoede-ervaringen brengen samen met de aangereikte kaders inzichten die mensen in beweging zetten – om het onrecht dat armoede is, samen met ons te bestrijden.

Thema’s die aangekaart worden tijdens deze vormingen:

 • De definitie van armoede
 • Verklaringen en oorzaken van armoede
 • Het armoedebeleid
 • De binnen- en buitenkant van het armoedeweb
 • Beeldvorming
 • Kloven tussen beide werelden

Deze thema’s brengen we op interactieve wijze op maat van de groep.

Organiseer een vorming

Traject op maat

Wij kunnen ook samen met jouw organisatie een traject uitstippelen om jouw organisatie en haar personeel armoedesensitiever en armoedevaardiger te maken. Dit traject op maat kan na een uitgebreid introductiegesprek volgende onderdelen bevatten:

 • Maken van een organisatiefoto
 • Afstemmen aanbod op mensen in armoede
 • Inleefervaring voor personeel
 • Meeschrijven van een plan van aanpak
 • Diverse (deel)vormingen op maat van elke personeelsgroep
Stippel jouw traject op maat uit

Tot slot

Vormingen over armoede zijn geëngageerde vormingen. Het zijn geen workshops automechanica. In onze vormingen willen we mensen raken en in beweging brengen om het onrecht van armoede niet te aanvaarden.

De ervaringsdeskundigen en ervaringsdeskundigheid is een essentieel deel van deze vorming en onderscheidt deze vorming zich van een louter academische of technische benadering van het armoedethema.

Wil je meer uitleg over de inhoud van de vorming?
Wil je een vorming aanvragen?

Stuur ons een mailtje.