De Warmste Week

De Warmste Week groeit door als de grootste, meest betrokken solidariteitsbeweging in Vlaanderen.

Ook wij doen mee. 

Organiseer en registreer een actie

Iedereen die een geldinzamelingsactie organiseert voor een van de geselecteerde goede doelen, kan terecht op dewarmsteweek.be om zijn actie te registreren.

Er werden maar liefst 2033 goede doelen - heel divers in hun thema en werking - door de Koning Boudewijnstichting goedgekeurd voor hun deelname aan De Warmste Week 2019. Uit een bevraging bij de goede doelen van vorig jaar blijkt ook de belangrijke maatschappelijke impact van De Warmste Week (zie verder). 

Registreerde jij een actie voor Samen Tegen Armoede op dewarmsteweek.be?
Hou ons dan ook op de hoogte.

 
Stuur ons een mail met jouw plannen

Koning Boudewijnstichting-enquête De Warmste Week 2018

  • 7 op 10 van de goede doelen vindt dat De Warmste Week een groot of zeer groot effect heeft op de vereniging.
  • Voor 74% van de goede doelen neemt de naamsbekendheid toe dankzij De Warmste Week. Daardoor stijgt voor 30% van hen het aantal schenkers, voor 16% van hen ook het aantal vrijwilligers dat zich gedurende het jaar aanmeldt.
  • De helft van de goede doelen stelt een toegenomen aandacht vast voor hun doelstelling, thema of problematiek.

Gerrit Rauws, directeur Koning Boudewijnstichting:
"Dat zijn indrukwekkende cijfers. Ze tonen aan dat De Warmste Week voor de goede doelen veel meer betekent dan alleen maar extra financiële middelen. Dankzij De Warmste Week worden we ons meer bewust van de belangrijke maatschappelijke rol die deze Vlaamse verenigingen opnemen in de samenleving."

Help een goed doel als vrijwilliger

Naast een actie kan je een goed doel van De Warmste Week dit jaar ook steunen door er in december te gaan helpen als vrijwilliger. Het startschot voor het vrijwilligen bij de goede doelen van De Warmste Week geven we op donderdag 5 december - de internationale dag van de vrijwilliger.

Tussen donderdag 5 en dinsdag 24 december nodigen de goede doelen iedereen uit om bij hen te komen proeven van vrijwilligerswerk.

Vanaf 4 november kan je je inschrijven op dewarmsteweek.be om te kijken bij welk goed doel in jouw buurt je welkom bent om te helpen als vrijwilliger. Zo kan je kennismaken met de vrijwilligers in deze organisatie en het zinvol werk dat zij verrichten.

Wil je nu al aan de slag? 

Word vrijwilliger voor Samen Tegen Armoede

De Warmste Week wordt hiervoor bijgestaan door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Ze zijn het aanspreekpunt voor de goede doelen bij het opzetten van vrijwilligersprojecten voor De Warmste Week.

Eva Hambach, directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk:
"Zonder vrijwilligers lukt het niet, zo simpel is het. Vrijwilligers nemen essentiële taken op in het verenigingsleven. Dat doet plezier, aan de vrijwilliger zelf, de organisatie waarvoor hij zich inzet en de samenleving in haar geheel. Vrijwilligerswerk straalt warmte af. Het doet daarom deugd dat De Warmste Week hen, terecht, in de spotlights plaatst. En wie de positieve vibes van vrijwilligerswerk eens zelf wil ondervinden, krijgt daarvoor een uitgelezen kans tijdens deze editie van De Warmste Week."

Heb je vragen of weet je niet waar te beginnen?

Stuur ons een mail